Novi ‘cirkus’ oko koncesijskih odobrenja: Ne zna se po kojem principu se mogu odabrati koncesionari

Vladina uredba s početka devedesetih diktira problematiku o kojoj ovise sudbine i prihodi brojnih obitelji iz Opatije. Jedna od njih je i ona opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića.

Opatija – Kaotično stanje s dodjelom koncesijskih odobrenja na području Grada Opatije najbolje je do izražaja došlo na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Radi se o situaciji koja je najpoznatija zahvaljujući unosnom koncesijskom odobrenju za iznajmljivanje ležaljki koje već desetljećima dobiva tvrtka Marea u vlasništvu supruge gradonačelnika Ive Dujmića, no valja znati da o ovoj temi ovisi i sudbina nekoliko desetaka gospodarskih objekata i pojedinaca na području Opatije, od kojih su nekima koncesijska odobrenja preduvjet za prehranjivanje obitelji.

Na apsurd aktualne legislative koja propisuje da se koncesijska odobrenja dijele po principu „tko prvi, njemu djevojka“, ali i činjenicu da je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, kao i stručnje službe Grada Opatije, godinama pogrešno tumačilo tu legislativu, ukazalo je prošlogodišnje nadmetanje za iznajmljivanje ležaljki između tvrtke Marea i tvrtke koju je osnovao gradski vijećnik Igor Puž upravo s ciljem ukazivanja na „sistemske greške“.

Ove godine, situacija je još apsurdnija, budući da su se, zbog nedorečenosti i kontradiktornih tumačanja pravila s različitih razina, brojni subjekti zainteresirani za koncesijska odobrenja javljali i s dvadesetak zahtjeva za istu lokaciju, odnosno da su praktički svakog dana slali po jedan zahtjev.

– Postoji cijeli niz problema prilikom donošenja odluke. Prošle godine imali smo također problema, sve smo riješili uspješno, tako ćemo i ove godine, samo nam je potrebno vremena. Kao ključno pitanje ističe se pitanje kada se može raspravljati o zahtjevima. Uredba kaže da se o zahtjevima može raspravljati po redoslijedu kojim su stigli. Nama se desilo nekoliko situacija da zahtjevi stižu od 11. mjeseca i da još danas ne znamo kojim redoslijedom i kada moramo odlučivati. Postoje dva kontradiktorna dokumenta – jedan je uputa o dodjeli koncesijskih odobrenja koja kaže da sve zahtjeve o kojima se nije raspravljalo do trenutka stupanja na snagu Plana gospodarenja pomorskim dobrom morate uzeti u raspravu nakon što je plan stupio na snagu. S druge strane imamo uputu Županije koja kaže da sve što je došlo prije potvrde Plana treba odbaciti, objasnio je Žitinić.

Kazao je da su tražili konačno mišljenje od Ministarstva kako bi znali po kojem principu uopće mogu razmatrati zahtjeve.

– Na sve to imamo i žalbe, jer su se žalili oni koji čije smo zahtjeve odbili prije nego što je Plan stupio na snagu. Danas nitko ne zna od kojeg trenutka se mogu slati zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja, iskren je bio Žitinić te kazao kako ova problematika jedva da je jasna ljudima koji sjede u Vijeću za koncesijska odobrenja, „a mogu misliti kako je građanima koji razmišljaju kada predati svoj zahtjev“. Dodao je i da je „propis katastrofa, ali je jedini i moramo ga se držati“.

– Ne bih se složio da ste prošle godine sve uspješno riješili, još je to na sudu i još ćemo o tome pričati, kazao je Puž, na što je Žitinić odgovorio da predmet na koji se vijećnik referirao – a radi se upravo o situaciji u Ičićima – nije riješilo Vijeće nego ministarstvo kao drugostupanjsko tijelo te da i njih zanima što će odlučiti sud i kakva će biti sudska praksa.

Puž je ukazao i na određene nelogičnosti i u ovogodišnjem postupku. Podsjetio je kako je iz prve verzije Plana, odobrene 11. prosinca, Županija izostavila plažu Ičići, uz obrazloženje da se za tu plažu planira provesti koncesijski postupak te da će se ona uvrstiti u Plan gospodarenja pomorskim dobrom, odnosno u „sustav“ koncesijskih odobrenja ukoliko se do 1. travnja ne provede taj postupak. Međutim, na Staru godinu, 31. prosinca, Županija je donijela dopunu Plana i u njega uvrstila i plažu Ičići.

– Tog dana zvao sam pisarnicu i rekli su mi da rade do 12 sati, jer je zbog Stare godine skraćeno radno vrijeme. Tako da nisam u pisarnici predao zahtjev. Međutim, na moj zahtjev dobio sam odbijenicu uz obrazloženje da je prije mene predan zahtjev koji je u pisarnici Grada Opatije zaprimljen 31. prosinca u 12:23 sata. A meni su rekli da se radilo do podneva, kazao je Puž.

Pročelnica Ureda Grada Helena Masarić kazala je da pisarnica nije radila jer gradska uprava nije radila te da će vijećniku dati pisani odgovor voditeljice pisarnice.

Puž je kazao i kako se iz dosadašnjih izjava gradonačelnika i njegovih zamjenika dalo jasno shvatiti da je Vijeće za koncesijska odobrenja „glavno“ u postupku dodjele te je pitao Žitinića slaže li se s takvom konstatacijom.

– Naravno da se ne slažem. Mi samo gledamo je li nešto u skladu s Planom i ima li propisan dokaz. Plan donosi Grad Opatija, iako je Zakon toliko star da piše da ga donosi Poglavarstvo. No, donosi ga gradonačelnik, ali u slučaju Opatije nije tako, jer je gradonačelnik Dujmić zbog sukoba interesa u nekoliko navrata ovlastio da to radi zamjenica Vera Aničić. Tko nam slaže redoslijed zaprimljenih zahjteva? Gradske službe, odgovorio je Žitinić.

Na dodatno pitanje Puža tko se prvi javio 31. prosinca sa zahtjevom odgovorio je kako je to tvrtka Marea d.o.o. Ičići te da je zahtjev poslan poštom u 11:47 sati toga dana. Puž je tražio i informaciju kada je dignuta informacija o potvrdi plana na gradske internetske stranice.

Predsjednik Vijeća Fernando Kirigin kazao je da je uredba kojom je uređeno pitanje koncesijskih odobrenja katastrofalno loša, da je to kao da se „baci kost i sve trče za njom“, a da pritom neki imaju i veliku prednost.

– To je kao da trčimo utrku na 100 metara, a netko kreće s 80. metra jer je privilegiran. To je jasno kao dan. Imate ljude koji noće ispred Grada Opatije da bi prvi predali zahtjev i ne dobiju koncesijsko odobrenje, a neki drugi udobno leže u krevetu i dobiju koncesijsko odobrenje, kazao je Kirigin, koji je predstavio prijedlog koji bi mogao „izjednačiti šanse“.

Ukratko, prijedlog zaključka koji je prihvaćen, traži od gradskih službi da Plan gospodarenja pomorskim dobrom objave na službenim stranicama isti dan kada ga pošalju na odobrenje Županiji. Isto tako, predlaže nadležnom tijelu u Primorsko-goranskoj županiji da tri dana prije potvrde Plana i izmjena pismenim putem obavijesti Grad Opatiju i to objavi na županijskim stranicama.

– Sad se događa da pročelnica potpisuje suglasnost, šalje ju Gradu Opatiji, netko to dobije u Gradu Opatiji i onda stavlja na mrežne stranice, a u međuvremenu se desi da se netko javi. Ovog puta će Županija reći: „pregledali smo zahtjev i za točno tri dana ćemo dati suglasnost“. I svi će znati kada dolazi suglasnost i počinje teći rok za prijavu. Naravno, ako Županija to prihvati, objasnio je Kirigin ovu ideju.

Žitinić je kazao i kako bi određeno rješenje moglo biti da se koncesijsko odobrenje dodijeli na duži rok od jednogodišnjeg, budući da postoji mogućnost da se odobrenja daju do 5 godina.

 

error: Content is protected !!