Novi način obračuna vode @ Liburnija

vodovod1…od 1. lipnja počinje novi način obračuna potrošnje vode i odvodnje…
…uvodi se fiksni dio troškova, a osnovna cijena vode bit će nešto niža…

Opatija – Uskoro nas očekuje nova metodologija kod obračunavanja potrošnje vode i odvodnje, a razlog je činjenica da se od 1. lipnja uvodi fiksni dio naplate troškova. Taj dio – slično kao pretplata na telefonske usluge – obračunavat će se bez obzira na količinu potrošenje vode, te će smanjiti osnovnu cijenu kubika vode.
– Prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva, fiksni dio cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini potrošene vode, a posljedica su priključenja nekretnine na vodne građevine. Primjerice, to su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa, zatim umjeravanje i servisiranje vodomjera, održavanje priključaka kao i vodnih građevina te ispitivanje i održavanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, kazao je direktor Komunalca Ervino Mrak.
U konačnici, ovakav način obračuna vode za jedan dio potrošača neće izmijeniti ništa, a radi se o onima s prosječnom potrošnjom vode. Potrošači koji troše iznimno malo vode zbog uvođenja fiksnog dijela troškova odsad će imati veće račune, a potrošači koji troše puno vode imat će nešto niže račune jer će im niža cijena kubika vode i više nego kompenzirati iznos fiksnih troškova.
Dakle, umjesto dosadašnjih 8,61 kune, cijena vode za kućanstvo smanjena je na 7,77 kuna po kubiku, a cijena odvodnje sa 3,14 na 2,81 kunu. Cijena za gospodarstvo iznoe 11,62 kune za vodu, te 4,25 kuna za odvodnju po kubiku. Kad se na te cijene obračuna i PDV te ostale naknade, stižemo do cijene vode od 15,65 kuna I odvodnje 9,91 kuna po kubiku.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!