Novi sukob interesa? Dujmić nije smio odlučivati o planu koncesija ako se Marea natječe za koncesijsko odobrenje

Već sada je izvjesno da mišljenju povjerenstva Dujmić neće moći udovoljiti, jer je već potpisao odluku o Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom. A upravo je to Povjerenstvo apostrofiralo kao situaciju koja otvara mogućnost sumnje na sukob interesa.

Opatija – Nakon što je donijelo odluku o sankcijama protiv opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića zbog toga što nije prijavio da je tvrtka njegove supruge dobila koncesijsko odobrenje na plaži Ičići, Povjerenstvo za sukob interesa ponovo se nedavno bavilo ovim slučajem i odnosom Grada Opatije i tvrtke Marea. Ovog puta na zahtjev samog Dujmića, povjerenstvo je izdalo mišljenje kako Grad Opatija „može stupiti u poslovni odnos s trgovačkim društvom Marea ukoliko dužnosnik postupi u skladu s uputama Povjerenstva iz ovog mišljenja“.

A upute su da se Dujmić dužan izuzeti od donošenja općih akata u okviru njegovih ovlasti kojima se uređuje pravni režim koncesija na području pomorskog dobra plaže Ičići. Također, dužan je, prije izdavanja rješenja o koncesijskom odobrenju trgovačkom društvu Marea, „ukazati članovima Vijeća za koncesijska odobrenja Grada Opatije te Gradskom vijeću Grada Opatije na okolnost da je jedini imatelj udjela u vlasništvu istog poslovnog subjekta njegov bračni drug te o tome obavijestiti građane putem službene objave na internetskim stranicama Grada Opatije“.

Već sada je izvjesno da mišljenju povjerenstva Dujmić neće moći udovoljiti, jer je već potpisao odluku o Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom. A upravo je to Povjerenstvo apostrofiralo kao situaciju koja otvara mogućnost sumnje na sukob interesa.

– U okviru svojih ovlasti dužnosnik Ivo Dujmić donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom kojim se kao općim aktom uređuje pravni režim koncesija na području pomorskog dobra. Povjerenstvo je posebice prilikom davanja ovog mišljenja imalo u vidu okolnost da trgovačko društvo Marea d.o.o. na temelju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godine koji je donio dužnosnik Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije, u razdoblju od 2016. godine obavlja gospodarsku djelatnost kao ovlaštenik koncesijskog odobrenja u poslovnom odnosu s Gradom Opatijom. Stoga, kako bi se spriječio mogući utjecaj privatnog interesa dužnosnika te otklonila svaka sumnja da je dužnosnik Ivo Dujmić koristio javnu dužnosti radi ostvarivanja privatnih interesa trgovačkog društva kojem je jedini osnivač član njegove obitelji, dužnosnik Ivo Dujmić dužan je izuzeti se od svakog postupanja u postupku donošenja svih općih akata koji imaju za posljedicu određivanje hoće li se djelatnosti na području pomorskog dobra na području Grada Opatije na dijelu plaže Ičići obavljati u pravnom režimu koncesije ili koncesijskog odobrenja kao i koje će se djelatnosti i na kojoj mikrolokaciji obavljati u režimu koncesijskog odobrenja. Iz navedenog je razloga dužnosnik dužan izuzeti se od donošenja općih akata koji uređuju navedenu tematiku, za isto ovlastiti kojeg od svojih zamjenika, jer se na taj način u javnosti otklanja sumnja da je donošenjem općih bio motiviran svojim privatnim interesima, čime se doprinosi jačanju  povjerenja u dužnosnika osobno te Grad Opatiju, kao tijelo javne vlasti u kojem obnaša dužnost, stoji u mišljenju Povjerenstva.

Drugim riječima, moguća dodjela koncesijskog odobrenja na plaži Ičići tvrtki Marea u vlasništvu gradonačelnikove supruge, mogla bi Dujmića otvoriti novim sankcijama pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.

 

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net