Objavljen javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

Opatija – Na službenim stranicama grada Opatije objavljen je javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije.

– Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 29. ožujka 2019. godine, objavljuje javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije – izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja (8 lokacija na šetalištu Slatina), izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja (2 lokacije na šetalištu Slatina), prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima (2 lokacije na šetalištu Slatina), prodaja palačinki, vafla i muffina pokretnom napravom (2 lokacije na šetalištu Slatina). Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2019. godine. Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu za slikare i slikare portretiste 8 kuna, za sve druge namjene 20 kuna. Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva, stoji u objavi.

error: Content is protected !!