Objavljen Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije

vodic_za_gradnju_pgz

Kako se sada za najveći broj građevina izdaje samo jedna – građevinska dozvola, a samo za manji dio i lokacijska, vodič je podijeljen u dva osnovna dijela koji sadrže informacije o tijeku postupka za oba slučaja: kada se ne izdaje lokacijska dozvola i kada se ona izdaje.

Rijeka – Iz tiska je izišao Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije, koji na 40 stranica donosi sve potrebne informacije investitorima koji žele graditi ili rekonstruirati stambene ili poslovne objekte.

Primorsko-goranska županija time nastavlja praksu publiciranja korisnih informacija građanima i poduzetnicima iz područje građenja. Prva smo županija koja je objavila Vodič za gradnju, a do sada su objavljena dva izdanja na hrvatskome i jedno na engleskome jeziku za strane investitore, te dva izdanja Vodiča za ozakonjenje (legalizaciju) nezakonito izgrađenih zgrada. Svi su izvrsno primljeni ne samo od građana, nego i od struke pa vjerujemo da će i ovaj treći, Novi vodič za gradnju postići istu svrhu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji je i nositelj ovih izdavačkih projekata, za tiskanje Novog vodiča za gradnju odlučio se iz razloga jer novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje koji su u primjeni od početka ove godine, donose niz novina kojima se nastavlja sređivanje stanja u prostoru započeto legalizacijom bespravno sagrađenih zgrada.

Unatoč činjenici da se broj potrebnih dozvola smanjuje, a postupci skraćuju i pojednostavnjuju, ocjenjujemo potrebnim nastaviti s praksom pripreme vodiča za gradnju kako bismo investitorima olakšali snalaženje u brojnim zakonskim odredbama, potrebnim aktima i tijelima nadležnim za njihovo izdavanje.

Kako se sada za najveći broj građevina izdaje samo jedna – građevinska dozvola, a samo za manji dio i lokacijska, vodič je podijeljen u dva osnovna dijela koji sadrže informacije o tijeku postupka za oba slučaja: kada se ne izdaje lokacijska dozvola i kada se ona izdaje.

Navodi se i kako etažirati građevinu, kako ishoditi dozvolu za promjenu namjene, kako utvrditi građevnu česticu, što je potrebno za uklanjanje građevine, a što se može graditi bez dozvole. Na kraju publikacije je pojmovnik, adresar Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete.

Građani mogu preuzeti Novi vodič za gradnju u Rijeci na adresama Slogin kula 2, Riva 10 i Adamićeva 10 te na svim lokacijama na kojima djeluju ispostave Upravnoga odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Crikvenici, Delnicama (Čabru i Vrbovskom), Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu.

Vodič u elektroničkom obliku možete pronaći na ovom linku

I. Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!