Objavljeni natječaji i druge novosti @ Matulji

matulji_sm1…radi se o programu za gospodarenje šumama, natječaju za sufinanciranje korištenja ”zelene energije” i natječaju za sufinanciranje kamata poduzetnicima…
…detalje možete potražiti i na interentskim stranicama Općine Matulji…

Matulji – Tri (potencijalno) zanimljive novosti stižu iz Općine Matulji. Prva kaže kako je još malo vremena ostalo za pregledavanje Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice ”Mune” i ”Brseč – Martina”.
Uvid se može obaviti još do utorka do 16,30 sati. Uvid u Programe je moguće izvršiti u vijećnici Općine Matulji. Sve primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja se također nalazi u Općini Matulji. Također, 11. studenog, odnosno u petak, u 10 sati u vijećnici Općine Matulji bii će održana javna rasprava o navedenim Programima s izrađivačima Programa.
Druga vijest ekološki je nastrojena – Županija je objavila natječaj za sufinanciranje projekata ”Zelena energija u mom domu”. Predmet Natječaja je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Primorsko-goranske županije u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu u kućanstvima na području Primorsko-goranske županije. Prijaviti se može do 15. prosinca, a upute se mogu pronaći na službenim stranicama Općine Matulji.
Treća vijest najzanimljivija će biti poduzetnicima. Naime, objavljen je javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2011. godinu. Općina Matulji sufinancirat će kamate na kredite za 2011. godinu poduzetnicima s područja Općine Matulji, posebno mladim i ženama poduzetnicima, sve na temelju i u okviru planiranih proračunskih sredstava Općine Matulji za 2011. godinu.
Uvjete natječaja potražite na stranicama Općine.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!