ERSTE AD

Objavljujemo kandidacijske liste za izbore za MO @ Matulji

izbori_graf_sm…danas donosimo prvu polovicu kandidacijskih lista i članova na listama…
…ostatak liste potražite sutra…

Matulji – Objavljene su kandidacijske liste za izbore za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji.
Dvadeset mjesnih odbora svoje će čelne ljude birati u veljači, a mi danas donosimo ”političku situaciju” u prvih deset mjesnih odbora.
Treba napomenuti kako se, izgleda, u Matuljima neće voditi velike borbe, budući da se u većini mjesnih odbora kandidiraju jedna ili dvije liste.
MJESNI ODBOR BREGI
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Dario Kinkela
DARIO KINKELA
JOSIP DEBANIĆ
VELIMIR KRANJAC
ŽELJKO KRANJAC
NIVES VERTEL
IGOR GRGURINA
SILVANO LUKSETIĆ
MJESNI ODBOR ŠAPJANE
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Ivana Bratović
IVANA BRATOVIĆ
MARIJO MALJEVAC
ALAN UJČIĆ
JOSIP PILČIĆ
BRIGITTA BERNETIĆ
MARINKO TIĆAK
ANAMARIJA MALJEVAC
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Matej Surina
MATEJ SURINA
PATRIK SIMČIĆ
DENIS SUŠANJ
ARSEN SUŠANJ
LORENA SURINA
SANDI SURINA
DORIS SIMČIĆ
MJESNI ODBOR MUNE
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Josip Doričić
JOSIP DORIČIĆ
DRAŽEN NAČINOVIĆ
ŽELJKO UJČIĆ
MIRKO FABIJANČIĆ
IVAN MIHALJEK
DORIAN SAMSA
MJESNI ODBOR TRTNI-OSOJNAKI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
Nositelj liste: Lari Sušanj
LARI SUŠANJ
APOLONIJA KINKELA
KSENIJA KOPP
BRANKA ŠANTIĆ
ROZA JELENIĆ
KOALICIJA: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
KOALICIJA : SDP-HNS-HSU
Nositelj liste: Franko Sušanj
FRANKO SUŠANJ
PAOLO KEKO
DOLORES VLAHOV PAULIĆ
PETAR HRVATIN
ANTO PETROVIĆ
MJESNI ODBOR RUPA
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Igor Barak
IGOR BARAK
ALEN ŠTEMBERGER
SEBASTIJAN MRVČIĆ
DANIJELA KLARIĆ
DANIJEL ŠUSTAR
MJESNI ODBOR RUKAVAC
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Barbara Sokačić Dukić
BARBARA SOKAČIĆ DUKIĆ
FRANKO TANCABEL
BERNARD STIPANIĆ
DARKO CRNIĆ
INGRID RAKITA
DORIJAN MOHOROVIČIĆ
VILIM JURDANA
2.KOALICIJA: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
KOALICIJA : SDP-HNS-HSU
Nositelj liste:: Valter Kinkela
VALTER KINKELA
ZORAN BAGARIĆ
SANDRO POŠĆIĆ
RONALD BAN
DOLORES POŠĆIĆ
PAULO SUŠANJ
MARKO ŠEPIĆ
MJESNI ODBOR KUĆELI
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj liste: Doris Mihelić Grabar
DORIS MIHELIĆ GRABAR
DAMIR MIHELIĆ
IVANA PAULETIĆ
FANITA SIMIČEVIĆ
MARIN KINKELA
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
Nositelj liste: Edi Kućel
EDI KUĆEL
MILOŠ TANCABEL
BOJAN BABIĆ
SLAVKO BALJAK
RAJKO STANIĆ
MJESNI ODBOR LIPA
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Josip Simčić
JOSIP SIMČIĆ
ROBERT BOŽIĆ
BRANISLAV SIMČIĆ
STOJAN AFRIĆ
JOSIP SIMČIĆ
2. KOALICIJA: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
KOALICIJA : SDP-HNS-HSU
Nositelj liste: Branko Afrić
BRANKO AFRIĆ
DANICA MALJAVAC
BRUNA CETIN
ŽELJKO RAJKOVIĆ
JOŽEF FIDEL
MJESNI ODBOR BRDCE
NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: Veljko Udović
VELJKO UDOVIĆ
TADEJ UJČIĆ
DANIEL ILIČIĆ
ROK BRATOVIĆ
EDI BRATOVIĆ
MJESNI ODBOR JUŠIĆI-CENTAR
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
Nositelj liste: Valter Gržinić
VALTER GRŽINIĆ
VESNA MATETIĆ
ELIO MOHOROVIČIĆ
ZLATKO CETINA
FRANKO POŽARIĆ
BORIS MILIH
VILIM VLAH
DORIAN POŽARIĆ
ERMANO GRŽINIĆ
KOALICIJA: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
KOALICIJA : SDP-HNS-HSU
Nositelj liste: Igor Sušanj
IGOR SUŠANJ
VLADAN MEKTEROVIĆ
STJEPAN SROK
ANA KOSTADINA
MAURO VISKOČIL
IDA MATEJČIĆ
JASMIN ŠTEMBERGER
PETRA ĆULIBRK
IVAN ČRNJARIĆ
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!