OD ZGORA (PO)GLEDANO – Božić je judi…

bozicna_kuglica

Piše: Pepina Matujska

…Božić je, judi Božić je, judi Božić je, aj san se najil,
Purice i kapuza, kruha i slatkega,
Ma ni mi žal aš je Božić….

Tako nekako će oveh dan poć poznata Šajetina pjesma. Kraj će bit da krepujemo na kauče i na fejse pišemo ča smo jili, koliko smo pili i ča j’ bilo na ponoćnice (naravno prej i potle, onaj del va crekve ni važan). Neizostavan del je i slanje poruk tipa „…Božićno svetlo mi j’ zasvetilo, purica ne pušća glas, aš skupa zmašćenen konpiron sada čeka da na nju pade čokoladni san…“ i slične merikanske bedastoće. Ne mojte mislet da ja iman neč proti Meriki i teh njiheh užanci, i ja san jih fanj pobrala, ma sejno bin rada da se veselimo mićen stvaran i da se nekako pojednostavimo.

Nikako da se veselimo onako kako bimo mi oteli, nego kako će drugi. Užala j’ moja nona reć kot odgovor na pitanje kako si:“Kako će drugi…!“ To mi danas baš prigodno zvuči. Borić krunimo kada daju i drugi, pečemo i kuhamo ono ča daju i drugi, regali davamo, aš da ju i drugi i se tako redon…

Zač ne bimo storili po svoju? Okrunili lih neč malo, al više nego ča rabi, taj dan jili pizzu, aš drugačje ni lazno za storit ju, ofrigali palačinki z nutelun, aš je to najboja slašćica… A ne! Mi moramo jušto onako kako su nas vadili oni ki su prej nas bili zaduženi za organizaciju blagdani. Prenosin van tradicionalni raspored jedne obične, domaće familije.

Ma homo po rede. Se ovo je moguće storit samo ako ste prej (negde zmej Mikulove i 21.12.) storili obilu špežu, oprali generalno celu kuću, pogotovo koltrini i stakla, i storili spisak ča će se kuhat i peć:

· Borić se kruni po užance na Viliju Božju, nikako prvo ni potle. To obično dela ženska va kuće, ka sprotu čuva i decu i pazi na slatko ko se peče… Muški za to vreme obično leži na kauče i govori neč ti se pali, krizban ti stoji malo na jedan bok, ča nemoreš na decu pazit, nego jih ja moran tu s kauča gledat kako televiziju gledaju. Ča ja ne moren malo počinut?!?

· Kolači se peču isto tako na Viliju Božju, nikako prvo ni potle. I to obično dela ženska va kuće, ka sprotu čuva decu da način da njoj i oni neč „pomoru“ i pazi na slatko ko se peče… Muški va to vreme komentira da nisu ti valda orehi opet grancivi i da će to slatko bit bojo nego lane…

· Po špežu gre ženska zadnji čas (17.55) ako slučajno ča fali, a da vavek, aš je onaj s kauča pojil zadnji kušćić cikuladi, aš da ga je ćapala slatka groznica. Mislin da ne moran posebno reć da je i decu zela sobun, prej tega jih oprala i sprobukla, a muški va kuće va to vreme pazi da se kolači ne zasmude, na način da s kauča zija: “ neč ti se pali va peće…!“

· Se ča j’ trebe na Božić skuhat ženska va familije parića na Viliju Božju. Puricu, al neki drugi kus mesa sredi, stavi va pac ča rabi, salatu očisti, i se ča se more parićat unapred parića, tako da je na Božić manje dela. Va to vreme muški čuva decu, tako da on leži na kuče, a oni mu prnašaju vodu, žmuj vina, kakov baškotin za pokusti i slično. Ne moran posebno reć da je kuća već više puti bila pometena i požuljena, ma sada je na kauče i okol njega kot kotac, aš muški je jako trudan, on sada počiva, pak mora i na ležeć jist…

· Ženska va kuće kada misli da je se gotovo shvati da ni stavila svetlića na balkon i na druga mesta vane, pak se i tega ćapa. Deca gredu š njun za kumpaniju, a ona jih mora opet oprat i dobro obuć, aš je vane zima. Muški govori da ne rabi to sada stavjat i da je to ionako bez veze. Ma ona gre, a on decu čuva i pomore stavit svetla na način da z balkona govori kako se to neće moć stavit, kako to neće lepo svetit i da ki će to palit i gasit, a dece govori da neka matere ča pomoru, namesto ča skaču po vrte i bedače z pason…

· Kada je se gotovo muški opravi decu za spat na način da ženskoj reče hodi jih stavit spat, ča ne vidiš ka doba je. Ona jih opet opere, obuče va piđamu, pročita pričicu i oni gredu spat

· Ženska još zavije kakov regal, se ča je parićala za muškega i decu stavi pod krizban i jušto kada misli poć malo na kauč videt ča je na televizije, počnu muške konstatacije. Ti mane ne voliš, ti cel dan nimaš lazno za me, nisi me ni bušnula, samo potečeš, ja moran decu čuvat…

· Sami zaključite kako to fini

Zato dragi judi storite se kako ćete vi sami. Krunite, kuhajte i pecite ča ćete i kada ćete. Ne mojte se jako strudit, pojijte ča arivate, pošajite par sms-i i ne pozabite na oneh keh jako volite….

Srećan van Božić i se ča gre š njin, budite ono ča ste, veselite se, bušajte, kantajte, tancajte, ne mislite na tradicionalni raspored ni na ča će ki reć.

Tr na kraje, važni ste samo vi, a i jedno j’ živjenje…

Similar articles

Tjedni retrovizor

5 years ago

Tjedni retrovizor

1 year ago

Tjedni retrovizor

10 months ago
error: Content is protected !!