Od zgora (po)gledano – Zač muški pušćaju brki i bradu?

A zač muški pušćaju brki i bradu? Anketa provedena na uzorke od 20 brkato-bradateh muškeh je rekla sledeće…

Piše: Pepina Matujska

Ste gledali film Što je muškarac bez brkova? I? Ste zaključili da pravi muški mora magar dvodnevnu bradu imet da bi bil pravi muški? Ili se vi s ten ne slažete? Ovo je sakako za promislet i znan reć ćete da se ovisi od ukusa i da nečigov ukus ne more bit predmet raspravi. Ma sejno malo ćemo.

Zamite na priliku izbori ki nas za ki ta dan čekaju. Matujski sadašnji načelnik i budući kandidat ima bradu, jedan drugi budući kandidat ima brki, pasani načelniki oba dva brkato – bradati, a i opatijski načelnik isto ima brki.

Kada krenemo va svet zmislimo se brka slikara Salvadora Dalía, glumca Clarka Gabela i brki glumca Toma Sellecka ki nan je celu mladost uljepšaval z serijun Magnum. Potle njega na red je prišal i Brad Pitt va filme Nemilosrdni gadovi, a za ten popularni glumci z razneh turskeh serij keh ne gledan, pa od njih ne znan niš više od toliko, nego da su moje prijatelice fanj znemjenje z neken Bali-Begon. Govori se i da su baš zbog njega brki opet va mode, i da je to prvi put tako bilo još onda kada je Mišo kantal ”malo mi jedan, jedan život s tobom…“, ma, ako se mane pita, brki i brada su, smiron va mode!

To muškemu da jednu slatko-grezu notu, na van zgleda ozbiljno i nepristupačno, a kada mu pristupite na pravi način, on pokaže svoje pravo lice. Brki i brada mu služe kod jedan zaštitni štit, kot jedna maska za vreme ko ni od pusta, a vi se onda lih mislite i nemite ča j’ zdola?!

A zač muški pušćaju brki i bradu? Anketa provedena na uzorke od 20 brkato-bradateh muškeh je rekla sledeće:

· Ma ja van se lih ne volin brit, ovako mi je lagje – 5 odgovori
· Da zgledan malo stareje – 2 odgovora
· Moja partnerica voli da san takov – 5 odgovori
· Pokrivan neki ožiljki – 2 odgovora
· Volin kada mi se pena od biri ferma na njih, pa mi su noć diši – 1 odgovor
· Takov san od srednjoškolskeh dan – 2 odgovora
· Ne znan jušto – 3 odgovori

Isti ti judi dali su nan odgovor i na pitanje kakovi su van brki i brada?

· Mehki / Mehka – 10 odgovori
· Oštri / Oštra – 10 odgovori

Z anketi je vidljivo da se većina muškeh ne voli brit i da ipak, koliko god mi mislele da to ni tako, oni uvažavaju naše mišljenje i vole nan ugodit. Kot i mi njin. Ono ča vole, naša je misija i zadatak i teška srca ću ovo napisat, ma srećne smo kada njin ugodimo. Morda ne saki put, ma to volimo. To se se va krug vrti.

Ča se tiče mehkeh al oštreh brki i bradi ne moremo niš komentirat. Jedneh i drugeh je jednako.

Vrnjamo se na početak i na ukusi. Ka voli brki i bradu, se će potrpet!

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net