OD ZGORA (PO)GLEDANO – Zašto je ogovaranje tako zabavno?

ogovaranje

Piše: Pepina Matujska

Ste kada kega tračali?

Sigurna san da ste, magar neč malo od stvar keh nikada niste videli, bimo rekli neprovjereno…

Ča nas to tira da grdo govorimo od drugeh judi? Zač nikada ne komentiramo i ne širimo one lepe i dobre stvari keh je neki storil? Zač saku dobivenu informaciju još malo dopunimo i „začinimo“ po svojen gušte?

Jednostavan odgovor na to pitanje ne postoji, nego valda samo da smo judi od krvi i mesa, da bivamo na tako mićen područje, da si misle da seh poznaju i da si moru od sakega se govorit. Sigurna san da su i mediji (facebook, novini, Internet, mobiteli) dali svoj doprinos temu, aš sada se stavjaju sliki i razne informacije, kamo rabi i ne rabi. Ča nekega briga da ste sada jušto bili na Učke va restorane, al na depilacije, al čekate vlak pul Matuj na Štacijone?! Od teh informacij se samo još store dodatne štorije. Na primjer jedna ovakova:

A ha! Na Učke je jil, va restorane?! Tako ni slabega?! Beči je, za ća hitat. Ma, nekako mi se vidi da ni sam šal zgorun, aš ća će sam na Učke delat, a i na parkinge od restorana je bila i zelena astra, od oniste, ma kako ne znate, od oniste črne z bjondastemi vlasi. Ma kako da van poveden, onista ča njoj mat nikada ni doma, aš je otac na vijaje, pak mat lih okole hludi. A mala se ni ni jako mogla ničemu dobremu navadit, kada je mat takova. Ni obeda ni večer ni doma, pak mora po oštarijah hodit. Nona ju je brižna odgojila, ona van je z one familije ča su imeli kuću pozemujku, vavek su bili šparni i gledali na saki dinar. Ma maloj to ni pomoglo, aš nono je bil z one familije ča su prišli kada je vojska va kazerme pul Mučić bila i su si govorili da je veli kurbež, da ima pet dece po našen kraje…. i tako daje i i tako daje, nikada kraj zmišjanju i povedanju…

Saki od nas, prej nego ča daje povede bilo kakovu „štoriju, informaciju, podatak“ moral bi se malo zamislet nad sobun, ma i zmislet se oniste da ako nisi čul svojmi vlastitemi ušami od onega od kega se va trače dela i ako nisi videl svojmi vlastitemi očami, ne zmišjaj svojen mićen umon i ne širi z velemi usti!!!!!

Znanstvenici su na pitanje ”Zašto je ogovaranje tako zabavno?“, rekli: Ogovaranje nam pomaže da se ispušemo. Šireći ponižavajuće informacije o drugoj osobi, onaj tko ogovara može smanjiti ugled te osobe kod drugih ili učiniti da izgleda smiješno. Ogovarač ne smije preispitivati samoga sebe i ne smije suočiti žrtvu s tračem koji se proširio. Također, ogovaranje može stvoriti osjećaj „nas“ i „njih“ – oni koji sudjeluju u ogovaranju su unutra, a predmeti ogovaranja su vani. Kad ta funkcija ogovaranja prevlada, ono počinje dobivati obilježja zlostavljanja!

Zanimljivo, ča ne? Zlostavljanje? Sigurno niste to nikada tako pomisleli i zamisleli, nego lih da je povedat i zimišjat. Od tuje boli, od nevoji, zgubjeneh soldi, slabe trudnoći, varanja, tiranja žen i muži, sklonosti, bolne dece…nikada od nečesa lepega, od nečesa ča bi nan ispunilo srca z veseljen…

Ma tako judi ča van je??? Ča nimate svojeh brig i svojeh posli? Ča pred vašemi vrati ni ča pomest?

Kraj je leta, ćapajte tu metlu i metite, metite i metite… I ne mojte pozabit da nikada, ma baš nikada ne osuđujete judi samo tako, aš vi ne znate s kakovun bitkun se oni bore!!!

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net