Održan 8. Kongres SSSH – Novo povjerenje Mladenu Novoselu

Kongres je donio i Deklaraciju o četvrtoj industrijskoj revoluciji i radu po mjeri čovjeka u budućnosti, Deklaraciju o razvoju industrijskih odnosa, Deklaraciju o sindikalnim integracijama, te Deklaraciju o položaju mladih na radnom mjestu i u sindikatu.

Opatija – Zastupnici 8. kongresa SSSH, koji se od 22. do 24. studenoga, pod motom ZA rad po mjeri čovjeka, održao u kongresnoj dvorani hotela Adriatic, iskazali su novo povjerenje dosadašnjem predsjedniku Mladenu Novoselu za obavljanje te funkcije u sljedećem mandatnom razdoblju.

Kongres je izabrao i novu Statutarnu komisiju i Nadzorni odbor, te usvojio Statut SSSH, kao i Program rada za razdoblje 2018. – 2022.

Prioritet u djelovanju će biti koncept SSSH Rad po mjeri čovjeka koji u svim dimenzijama kvalitete radnoga mjesta vodi računa o dobrobiti radnika, te demokratičnoj organizaciji svijeta rada i radne okoline.

Na tome tragu, Kongres je donio i Deklaraciju o četvrtoj industrijskoj revoluciji i radu po mjeri čovjeka u budućnosti, Deklaraciju o razvoju industrijskih odnosa, Deklaraciju o sindikalnim integracijama, te Deklaraciju o položaju mladih na radnom mjestu i u sindikatu.

– Rad po mjeri čovjeka je realan cilj i temeljno pravo svakoga čovjeka. No, u Hrvatskoj se neće ostvariti sam od sebe. Za Rad po mjeri čovjeka moramo se izboriti, zajedno – utjecajem na zakone i javne politike, ali i sindikalnim radom na razini poslodavca. Svaki put kada zaštitimo prava samo jednog člana sindikata, kada u pregovorima izborimo novi kolektivni ugovor ili nastojimo utjecati na promjenu nekog zakona, radimo kako bismo se približili našem cilju, boljim radnim mjestima i pravednijem svijetu rada u Hrvatskoj, poručio je Mladen Novosel.

Prema riječima sindikalista, rad po mjeri čovjeka znači dobru plaću koja omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih, ali i drugih ljudskih potreba radnika i njegove obitelji, sigurno radno mjesto na kojem se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite na radu, ali i radno opterećenje koje ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje, radno mjesto koje radniku omogućuje kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje, rad putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, osim ako je drugi oblik ugovora izričit izbor samog radnika, radnu okolinu u kojoj se njeguje kultura pravednog postupanja i međusobnog poštivanja, radnicima se omogućuje sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na radnu okolinu i procese rada, a poslodavci poštuju slobodu sindikalnog organiziranja i uvažavaju pravo na kolektivno pregovaranje, te organizaciju radnog vremena koje ostavlja prostora radniku za privatni život i obiteljske obaveze.

error: Content is protected !!