Održana 2. konferencija o projektu ‘Pomoć u kući’ – Pet gerontodomaćica brine se za trideset korisnika

GDCK Opatije sklopilo Ugovor o radu na određeno vrijeme, odnosno na 24 mjeseca, s pet žena s Liburnijskog područja na radno mjesto gerontodomaćica, a započele su s radom početkom travnja 2019. g.

Lovran – Druga konferencija o projektu „Pomoć u kući“ održana je nedavno u vijećnici općine Lovran. Na konferenciji je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija Đana Pahor predstavila ciljeve projekta, ciljne skupine, elemente projekta, dosadašnje i buduće projektne aktivnosti te pokazatelje odnosno rezultate projekta. Gost, a ujedno i sudionik konferencije bila je Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su izrazili svoje zadovoljstvo ovim projektom. Kao jedan od partnera u projektu konferenciji su prisustvovali Željko Marković, predstojnik Regionalnog ureda Rijeka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Iva Letina, stručna savjetnica za zapošljavanje opatijske ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podsjetimo, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija je kao korisnik projekta potpisalo 17. siječnja 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć u kući“ s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava koje je Upravljačko tijelo i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koje je Posredničko tijelo razine 2.

– Projekt se financira u potpunosti sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020. godine u sklopu programa „Zaželi – Programa zapošljavanja žena“. Razdoblje provedbe projekta je siječanj 2019. – srpanj 2021. godine. Riječ je o projektu koji traje 30 mjeseci u ukupnoj vrijednosti 1.120.164,31 kuna nepovratnih sredstava. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka – Ispostava Opatija i Republika Hrvatska Centar za socijalnu skrb Opatija čija je osnovna zadaća identifikacija krajnjih korisnika i ciljnih skupina, istaknuto je konferenciji.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

– Pokazatelji odnosno rezultati projekta jesu zapošljavanje pet žena iz ciljnih skupina evidentiranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s najviše završenom srednjom stručnom spremom. Tako je GDCK Opatije sklopilo Ugovor o radu na određeno vrijeme (odnosno na 24 mjeseca) s 5 žena s Liburnijskog područja na radno mjesto gerontodomaćica, a započele su s radom početkom travnja 2019. g. Naše zaposlene djelatnice vrijedno rade, obilaze te pružaju pomoć i podršku za 30 korisnika u njihovim domovima (osobama starije životne dobi te osobama u nepovoljnom položaju) i to na području Matulja, Opatije i Lovrana. Korisnicima programa olakšava se svakodnevni život kroz usluge potpore i podrške obuhvaćene projektom „Pomoć u kući“ pružajući im pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Za sada brojimo 11 korisnika s područja Matulja, 15 korisnika iz Opatije te 4 korisnika s područja Lovrana. Program dodatno promiče socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšava život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonosi njihovoj socijalnoj integraciji. Osim zapošljavanja žena kao primarne ciljne skupine, održivost će se očitovati i kod korisnika usluga projekta, tako da će im kvaliteta života biti povećana i istekom projekta tako da će produljeni konstantni kontakt s gerontodomaćicama dovesti do prijateljstva i učenja brige o sebi kroz odnos s njima i mogućnost dužeg i kvalitetnijeg života u vlastitom okruženju kao dokazivo pozitivnoj mjeri izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe, naglešeno je na konferenciji kojoj je domaćin bio načelnik Lovrana, Bojan Simonič.

error: Content is protected !!