Održana radionica o izradi registra nekretnina @ Opatija

Registar nekretnina je sveobuhvatna analitička evidencija o imovini jedinice lokalne i područne samouprave, a parametarski se podešava prema potrebama korisnika.

Opatija – U gradskoj vijećnici jučer je nastavljen rad na izradi registra nekretnina Opatije radionicom za djelatnike gradske uprave angažirane na izradi ovog registra u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o.

Registar nekretnina je sveobuhvatna analitička evidencija o imovini jedinice lokalne i područne samouprave, a parametarski se podešava prema potrebama korisnika. Kao poseban upravljački alat povezuje razne službe unutar jedinice lokalne (područne) samouprave s ciljem kvalitetnijeg upravljanja imovinom.

Grad Opatija u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. započeo je sredinom svibnja ove godine s radom na uspostavi registra nekretnina. Prema sadašnjim očekivanjima, u listopadu ove godine prvi rezultati rada na registru nekretnina bit će prezentirani gradonačelniku i pročelnicima na kolegiju.

Predviđa se da rad na uspostavi registra nekretnina traje od šest do osam mjeseci. Po njegovu završetku, podaci će biti prezentirani Gradskom vijeću Opatije.

Ivan Mellor / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net