Oformljena nova radna tijela Sportskog saveza @ Opatija


Formirana je Komisija za praćenje rada klubova, koja će provjeravati rad klubova, njihovu organizaciju, ali i ekipe podmlatka te skretati pozornost na neregularnosti. Ocjenjivački sud u veljači će organizirati manifestaciju izbora najboljih sportaša Grada Opatije. U članstvo su vraćena i tri nelegalno izbačene članice.
Opatija – Izvršni odbor Sportskog saveza Grada Opatije na svojoj je nedavnoj prvoj sjednici oformio dva radna tijela – Komisiju za praćenje rada klubova i transparentnost trošenja proračunskih sredstava i Ocjenjivački sud.
U prvu komisiju imenovani su Zlata Torbarina, Franjo Dobrila, Aleksandar Monar, Igor Puž, i Luciano Blaženić.
– Kako joj i samo ime govori, komisija će pratiti rad klubova članica Saveza, njihovu organizaciju škola i ekipa podmlatka, dokumenaciju koju podastiru uz zahtjeve za doznaku proračunskih sredstava te će u svojim izvještajima Izvršnom odboru Saveza skretati pozornost na eventualne neregularnosti. Od novooformljene komisije se očekuje da već na svom prvom sastanku iz svojih redova izabere predsjednika koji će koordinirati njezinim radom i da Izvršnom odboru predloži na usvajanje Pravilnik o svom djelovanju, poručuju na internetskim stranicama SSGO.
U Ocjenjivački sud, komisiju čije je djelovanje predviđeno i samim Statutom Saveza, imenovani su Zlata Torbarina, Jelena Kovačević, Fernando Kirigin, Franjo Dobrila, Mario Šikić, Mladen Sinožić i Aleksandar Monar. Prva zadaća komisije biti će vezana uz izbor Sportaša godine Grada Opatije za 2011. godinu, koja će se održati u veljači.
Na sjednici Izvršnog odbora, također je proglašena nevažećom odluka o isključivanju 3 kluba iz članstva zbog neregularnosti postupka. Tako da članice Saveza ostaju Jedriličarski klub ”Tramontana”, Klub za slobodno letenje ”Homo Volans” i ”Fly Sailing Club Opatija”.
– No prema saznanjima Izvršnog odbora, ovaj posljednji je promjenio adresu sjedišta iz Opatije u Porozinu pa će nakon provjere biti proveden postupak o isključivanju budući da više ne zadovoljava kriterij definiran čl. 12. st.1 Statuta ŠSG Opatija, poručuju iz Saveza.
Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!