Opatija, Matulji, Lovran i Draga mogli bi izgubiti kontrolni paket dionica Liburnia Riviera Hotela

Plan većinskog vlasnika jest povećati temeljni kapital za 28 milijuna kuna, odnosno za oko 4 posto od postojećeg temeljnog kapitala, i to ponudom 12.390 novih dionica s nominalnom vrijednošću od 2.300 kuna.

Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga – Četiri jedinice lokalne samouprave s područja Liburnije, koje kroz tvrtku Nova Liburnija „drže“ vlasništvo u Liburnia Riviera Hotelima, mogle bi izgubiti svoj kontrolni paket.

Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, kroz zajedničku firmu, upravljaju s 25 posto i jednom dionicom LRH, odnosno kontrolnim paketom koji im osigurava određen utjecaj na upravljanje hotelskom kompanijom.

Međutim, ta situacija mogla bi se promijeniti krajem lipnja, ukoliko se ostvari scenarij koji je predvidio novi vlasnik LRH, tvrtka Gitone Adriatic. Naime, dnevni red Glavne skupštine LRH kao jednu od točaka predvidio je i dokapitalizaciju društva.

Plan većinskog vlasnika jest povećati temeljni kapital za 28 milijuna kuna, odnosno za oko 4 posto od postojećeg temeljnog kapitala, i to ponudom 12.390 novih dionica s nominalnom vrijednošću od 2.300 kuna.

Drugim riječima, ukoliko želi zadržati jednak omjer vlasništva u LRH, lokalna samouprava morat će iz svojih proračuna pronaći oko 7 milijuna kuna. Ukoliko ne bude sudjelovala u kupovini dionica, smanjit će se njihov udio ispod praga od 25 posto i jedne dionice, što znači da bi mogli izgubiti i postojeći, iako mali, utjecaj na vođenje tvrtke.

– S obzirom na trenutno stanje na tržištu i cjelokupnu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Europa i svijet, a posebno turistički sektor koji je naročito pogođen trenutnom krizom, te okolnosti nastale nakon 31. prosinca 2019. godine koje se prvenstveno odnose na iznimno otežano poslovanje Društva uslijed izbijanja pandemija Sars-Cov-2 virusa, Društvu su znatno smanjeni prihodi od operativnog poslovanja još od zatvaranja hotela sredinom ožujka 2020. godine te se radi održavanja likvidnosti predlaže donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica Društva. Cilj Društva je prikupiti što veći iznos novčanih sredstava radi zadovoljavanja tekućih potreba Društva i planiranih poslovnih aktivnosti u narednom periodu do normalizacije stanja na tržištu. Primarni cilj bio bi povećanje temeljnog kapitala Društva bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva kako bi se zadržali trenutni omjeri sudjelovanja postojećih dioničara u strukturi dioničara. Međutim, ukoliko iz bilo kojeg razloga Glavna skupština ne bi donijela predmetnu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva, podredno se predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica, pri čemu bi dioničar Društva GITONE Adriatic d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeva ulica 2, OIB: 43333263089, kao dioničar koji raspolaže sa dostatnim materijalnim sredstvima i koji je u protekloj 2019. godini stekao većinu svih dionica Društva, bio ovlašten samostalno povećati temeljni kapital Društva radi održavanja likvidnosti Društva u ovim izazovnim vremenima. Navedeni iznos vrijednosti dionica od 2.300 kn (dvijetisućetristo kuna) ujedno predstavlja i nominalni iznos redovnih dionica Društva te primjerenu vrijednost s obzirom na trenutno stanje te bi trebao osigurati veći odaziv postojećih dioničara kao potencijalnih investitora i uspješno izdanje novih dionica uz maksimalno zadržavanje trenutnih omjera postojećih dioničara. Uz navedeno, prethodno navedeni parametri u pogledu broja izdanih novih dionica i predloženog iznosa za koji se namjeravaju izdati nove dionice Društva, bi trebali osigurati primjereni iznos sredstava za Društvo te su stoga u interesu Društva i njegovih dioničara, poručili su članovi Uprave LRH Heimo Waldemar Hirn i Johannes Böck.

 

error: Content is protected !!