Opatija mjesecima ne odgovara na prijedlog Županije o podjeli investicije u Dom zdravlja, Komadina najavio da će prijedlog povući

Opatija mjesecima ne odgovara na prijedlog Županije o podjeli investicije u Dom zdravlja, Komadina najavio da će prijedlog povući

Prodajom postojećih objekata u vlasništvu Doma zdravlja financira izgradnja novog objekta

Otvoreno se bojim, a podijelit ću to i s vama, da bi projekt Doma zdravlja mogao otići i do 50 milijuna kuna, jer cijene su otišle gore, a samo za iskope se traži deset milijuna kuna. Od prodaje starih objekata očekuje se oko trideset milijuna kuna. Ispalo bi da bi mi i Opatija financirali po 10 milijuna kuna, što Opatija ne prihvaća – kazao je Komadina.

Opatija – Što će biti s investicijom u Vatrogasni dom i Dom zdravlja u Opatiji, tema je na kojoj se raspravljao i na protekloj sjednici Županijske skupštine, kada je župan Zlatko Komadina najavio da će vjerojatno povući prijedlog Gradu Opatiji da solidarno sudjeluju u troškovima investicije.

ARHIVA Projekt budućeg doma zdravlja

– Već postoji u pripremi teren na kojem bi se radili novi objekti, izgleda da je oko toga nešto zapelo, pa me zanima koje su aktivnosti provedene i koje su mogućnosti županije da intervenira oko tog projekta i da ga se čim prije realizira s obzirom da se radi o velikoj potrebi za cijelu Liburniju, pitao je Srđan Srdoč.

Pročelnik Ureda županije Goran Petrc kazao je kako je financiranje vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih društva u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Za Vatrogasni dom istaknuo je da je vezan uz projekt Doma zdravlja zbog iskopa građevinske jame te kako je Županija dosad sufinancirala dio troškova izrade dokumentacije.

– Još uvijek traje intenzivna komunikacija s Gradom Opatijom i Gradskim vijećem, na tragu sličnog postupanja u Novom Vinodolskom. Isti je model – da se prodajom postojećih objekata u vlasništvu Doma zdravlja financira izgradnja novog objekta, a da zajedno lokalna samouprava i Županija, solidarno sufinanciraju evenutalnu razliku između postignute cijene prodaje i troškova projekta. Još uvijek čekamo odgovor Grada Opatije, kazala je pročelnica za zdravstvo Đulija Malatestinić.

Srdoč je pitao i kada je zadnji poziv na dogovor odaslan Gradu Opatiji te predložio da ga se ponovi uskoro.

– Koliko se sjećam, ima mjesec i pol dana da se kako smo tražili da se izjasne hoće li Grad Opatija ići u taj model ili neće. Moram otvoreno reći, mi možemo eventualno podmetnuti leđa za Dom zdravlja, ali za Vatrogasni dom nećemo moći. A činjenica je da se radi o zajedničkom iskopu i zajedničkoj pristupnoj cesti za oba lokaliteta. Otvoreno se bojim, a podijelit ću to i s vama, da bi projekt Doma zdravlja mogao otići i do 50 milijuna kuna, jer cijene su otišle gore, a samo za iskope se traži deset milijuna kuna. Od prodaje starih objekata očekuje se oko trideset milijuna kuna. Ispalo bi da bi mi i Opatija financirali po 10 milijuna kuna, što Opatija ne prihvaća. A u ovom trenutku, nakon izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti, naš prijedlog ćemo vjerojatno i povući, pa neka razliku financiraju u potpunosti, kazao je Komadina.

 

error: Content is protected !!