Opatija na plaće djelatnika troši više nego svi drugi gradovi i općine na Liburniji zajedno

Opatija na plaće djelatnika troši više nego svi drugi gradovi i općine na Liburniji zajedno

Grad trenutno ima 57 službenika i namještenika te troje dužnosnika...

Prosječni trošak po zaposlenoj osobi u Opatiji je 28 posto veći nego u susjednim jedinicama lokalne samouprave, i to nakon dogovorenog smanjenja plaća. U netto iznosu, to znači da djelatnici opatijske gradske uprave imaju i do 2.000 kuna veća primanja nego kolege iz Kastva, Matulja, Lovrana i Mošćeničke Drage.

Načelnik Riccardo Staraj i njegova zamjenica funkciju obnašaju volonterski

Opatija, Kastav, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga – Trošak za plaće djelatnika Grada Opatije, čak i nakon ovogodišnjih smanjenja u iznosima od 10 do 30 posto, veći je od troška koji za plaće djelatnika imaju ostale četiri jedinice lokalne samouprave na Liburniji – zajedno. Nakon smanjenja plaća, Grad Opatija na svoje će zaposlenike potrošiti oko 20 posto više nego Kastav, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, kada se njihovi iznosi zbroje.

Pritom je zanimljivo da, iako Opatija ima najveći broj zaposlenih, ukupan broj zaposlenih u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave ipak je veći. Konkretnije, Opatija ima 57 zaposlenih službenika, a Kastav, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga zajedno ukupno 66 službenika, odnosno oko 15 posto više. Drugim riječima, prosječni trošak po zaposlenom u Opatiji značajno je veći od onog kod njenih susjeda. Godišnji trošak po zaposleniku u Opatiji iznosi 175 tisuća kuna, a kod svih ostalih, u prosjeku, nešto manje od 126 tisuća kuna. Dakle, nakon smanjenja plaća, prosječni trošak djelatnika opatijske gradske uprave je 28 posto veći od prosjeka zbroja četiri preostale jedinice lokalne samouprave.

Nije jednostavno te brutto iznose preračunati u netto, ali ugrubo govoreći, u neto iznosu to može značiti razliku oko 2.000 kuna u prosjeku po zaposleniku između Opatije i prosjeka svih ostalih. Naravno, i to vrijedi za situaciju nakon smanjenja plaća, kojom će Grad Opatija uštedjeti oko 1,5 milijuna kuna godišnje. Samo s tim iznosom uštede, mogli bi platiti sve djelatnike u Lovranu jednu godinu ili sve djelatnike u Mošćeničkoj Dragi pune dvije godine.

U konkretnim iznosima, to znači da je Opatija prije smanjenja plaća dogovorenog sa zaposlenicima, imala godišnji izdatak od 11,35 milijuna kuna za službenike i namještenike te dodatnih 900 tisuća kuna za dužnosnike – gradonačelnika Ivu Dujmića te zamjenike Emila Priskića i Veru Aničić.

Kod plaća dužnosnika, Opatija i dalje ima najveći izdatak na Liburniji, otprilike 30 posto više od „prvog pratitelja“, Općine Matulji. Drugačije rečeno, Opatija na plaće gradonačelnika i dvoje zamjenika troši otprilike jednako koliko Kastav i Lovran zajedno, ili oko 10 posto više nego Matulji i Mošćenička Draga zajedno.

U konkretnim iznosima, to znači da je Opatija prije smanjenja plaća dogovorenog sa zaposlenicima, imala godišnji izdatak od 11,35 milijuna kuna za službenike i namještenike te dodatnih 900 tisuća kuna za dužnosnike – gradonačelnika Ivu Dujmića te zamjenike Emila Priskića i Veru Aničić. Tijekom mjera štednje, oni su se odrekli 30 posto plaća.

– Grad trenutno ima 57 službenika i namještenika te troje dužnosnika. Planom je moguće zapošljavanje 5 službenika na neodređeno vrijeme i 3 komunalna redara na određeno vrijeme od svibnja do listopada. No, gradonačelnik je zbog ograničenih prihoda proračuna donio Odluku o zabrani zapošljavanja prema planu. Godišnje izdvajanje za djelatnike u bruto iznosu iznosi 11.358.832 kuna. Nakon pregovora sa socijalnim partnerima zaključen je aneks Kolektivnog ugovora koji je na snazi od 1. travnja do 30. rujna 2020. Aneksom je regulirano umanjenje plaća i odgoda isplate materijalnih prava. Plaće su umanjene 20, 25 odnosno 30 posto. Umanjenje osnovice osobnog dohotka išlo je u iznosima: 30 posto za osobne dohotke veće od 10 tisuća kuna u brutto iznosu, 25 posto za osobne dohotke od 8,5 do 10 tisuća kuna brutto, odnosno 20 posto za osobne dohotke manje od 8,5 tisuća kuna u brutto iznosu. Umanjenje na godišnjoj razini će biti 1.500.000 kuna (gradski službenici i dužnosnici), dok će se za sve proračunske korisnike (gradska uprava, vrtić, knjižnica, Festival) ovim umanjenjem plaća iz gradskog proračuna u spomenutom razdoblju izdvojiti gotovo 4 milijuna kuna manje, kazali su iz gradske uprave.

Gradonačelnik Matej Mostarac – Po ukupnom izdvajanju za plaće, nakon Opatije, na drugom mjestu je Grad Kastav s otprilike triput manjim izdatkom

Godišnje izdvajanje za naknade vijećnika i članova odbora gradskih vijeća u brutto iznosu iznosi 350 tisuća kuna.

– Predsjednik Gradskog vijeća ostvaruje pravo na 5.000 kuna mjesečno netto, 8.048 brutto, odnosno 96.000 kuna godišnje ukupno. Predsjednik Gradskog vijeća je dao izjavu, kao i dužnosnici, za umanjenje naknade u spomenutom kriznom razdoblju, javili su iz Grada Opatije.

Po ukupnom izdvajanju za plaće, nakon Opatije, na drugom mjestu je Grad Kastav s otprilike triput manjim izdatkom. Prema odgovorima kastavske gradske uprave, za 23 službenika i namještenika godišnji trošak je oko 3,2 milijuna kuna, „što predstavlja 7,35 posto u odnosu na maksimalnih 20 posto prihoda poslovanja ostvarenih u prethodnoj godini“. Grad Kastav ima dva dužnosnika, odnosno gradonačelnika Mateja Mostarca i zamjenika Deana Jurčića, čiji je ukupni brutto godišnji trošak za plaće 472 tisuće kuna, odnosno 1,1 posto od ukupnih prošlogodišnjih prihoda poslovanja.

Gradsko vijeće za Kastav predstavlja veći trošak nego za Opatiju, jer se za 17 vijećnika i 10 radnih tijela izdvaja 520 tisuća kuna godišnje.

Bruno Frlan, Mario Ćiković i Eni Šebalj

Općina Matulji ima ukupno 22 zaposlena u 2020. godini, uz planirano godišnje izdavanje od 2,9 milijuna kuna za plaće, dok je prošle godine ukupan trošak iznosio 2,7 milijuna kuna s obzirom da je ukupan broj zaposlenika bio za jednog manji. Od toga je troje zaposlenih na određeno, a 19 na neodređeno vrijeme. Matulji imaju troje dužnosnika, uz godišnji trošak od oko 650 tisuća kuna, prema prošlogodišnjem izvršenju. Naknade vijećnika i članova odbora godišnje općinski proračun stoje ukupno 260 tisuća kuna.

Općina Lovran trenutačno ima 12 osoba zaposlenih na neodređeno vrijeme te dvoje na određeno vrijeme. Uz to, Općina ima i dvojicu dužnosnika. Iz Općine Lovran dobili smo ukupni trošak za brutto plaće i djelatnika i dužnosnika, u ukupnom iznosu nešto manjem od 2 milijuna kuna. Pregledom imovinskih kartica, izračunali smo kako je trošak za dužnosnike oko 360 tisuća kuna godišnje, odnosno za djelatnike oko 1,64 milijuna kuna. Trošak naknada vijećnika i članova radnih tijela iznosio je ukupno 263 tisuće kuna.

Bojan Simonič i Toni Družeta

Prema podacima Općine Mošćenička Draga, u općinskoj upravi zaposleno je 5 službenika na neodređeno vrijeme i 2 službenika na određeno vrijeme za vođenje EU projekata.

– Plaća službenika za EU projekte financira se u omjeru 85:15, odnosno 85 posto iz proračuna projekta i 15 posto iz proračuna Općine. Iz proračuna jednog EU projekta financira se i dio plaće za tri službenika zaposlenih na neodređeno vrijeme.  U 2019. godini za plaće svih službenika utrošeno je ukupno 800 tisuća kuna brutto, od čega 550 tisuća izvornih prihoda te 250 tisuća prihoda od EU. U 2019. godini na određeno vrijeme bio je zaposlen i naplatničar u Vlastitom pogonu za pružanje usluga parkiranja i za njegovu plaću je utrošeno 60 tisuća kuna bruto. Njegova je plaća financirana prihodima ostvarenim od naplate parkiranja. Za naknade za rad, obzirom da nisu na plaći već su volonteri, za načelnika i zamjenicu načelnika u 2019. godini utrošeno je 150 tisuća kuna bruto. Za naknade za rad vijećnika utrošeno je u 2019. godini 58 tisuća kuna bruto. Odbora nemamo, odgovorili su iz draške općinske uprave.

 

error: Content is protected !!