Opatija planira naknadu za rad u mjesnim odborima: Predsjedniku 250 kuna, članovima 150 kuna mjesečno

Prema prijedlogu, bili bi plaćeni paušalno, neovisno o broju održanih sjednica, budući da se njihov rad odvija i izvan zakazanih sastanaka. Ova bi se naknada isplaćivala od iduće godine, ako to članovi Gradskog vijeća podrže. Proračunski trošak bit će 334 tisuće kuna.

Opatija – Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora bit će tema iduće sjednice Gradskog vijeća Opatije. Na sjednici koja će se održati u srijedu, 10. studenog, vijećnici će raspravljati o uvođenju honorara za sudjelovanje u radu na najnižoj razini upravljanja, onoj mjesnih odbora. Dosad su predsjednici i članovi tih vijeća svoje dužnosti obavljali volonterski. Sada se prvi puta predlaže da za rad, koji je često bio i vremenski vrlo značajan, zasluže i financijsku naknadu.

Prema prijedlogu, bili bi plaćeni paušalno, neovisno o broju održanih sjednica, budući da se njihov rad odvija i izvan zakazanih sastanaka. Predsjednici svakog od 15 opatijskih mjesnih odbora bili bi plaćeni 250 kuna mjesečno, a članovi po 150 kuna. Ova bi se naknada isplaćivala od iduće godine, ako to članovi Gradskog vijeća podrže. Proračunski trošak bit će 334 tisuće kuna.

error: Content is protected !!