Opatija ušla u suvlasničku strukturu Autotroleja – Umjesto bolje usluge, na raspolaganju noviji autobusi

– Grad Opatija svoje građane ne želi izložiti neadekvatnim uvjetima javnog prijevoza, a već dugi niz godina iako nismo suvlasnici pokrivamo dio gubitka Autotroleja, za kojeg znamo da je monopolist po tom pitanju i teško je za te novce naći privatnog prijevoznika koji će davati uslugu te razine. Neke lokalne samouprave su to probale pa nije išlo, istaknuo je gradonačelnik Fernando Kirigin.

Opatija – Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva ”Autotrolej“ d. o. o. Rijeka uplatom novog poslovnog udjela od 100 tisuća kuna i ulasku Grada Opatije u njegovu vlasničku strukturu opatijski vijećnici prihvatili su većinom glasova.

– Grad Opatija do sada nije prihvaćao ući u suvlasništvo KD “Autotrolej”, no situacija se bitno mijenja ulaskom u Urbanu aglomeraciju Rijeka i činjenicom da Autotrolej veći broj autobusa nabavlja kroz sufinanciranje iz europskih fondova, pri čemu je stav nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako novonabavljeni autobusi ne bi trebali prometovati na području jedinica lokalne samouprave koje nisu vlasnici komunalnog društva, naglasio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah.

U raspravi koja je uslijedila otvorile su se polemike koje sporadično traju gotovo tri desetljeća otkako su ustrojene jedinice lokalne samouprave nakon transformacije jedinstvene općine Opatija.

– Grad Opatija svoje građane ne želi izložiti neadekvatnim uvjetima javnog prijevoza, a već dugi niz godina iako nismo suvlasnici pokrivamo dio gubitka Autotroleja, za kojeg znamo da je monopolist po tom pitanju i teško je za te novce naći privatnog prijevoznika koji će davati uslugu te razine. Neke lokalne samouprave su to probale pa nije išlo. Nepodržavanjem ove priče mi bismo naše građane osudili na stare autobuse, a europska se sredstava moraju trošiti namjenski te je Ministarstvo u svojem tumačenju jasno, istaknuo je gradonačelnik Fernando Kirigin.