Opatijski gradski vijećnici izglasali priključivanje riječkoj aglomeraciji @ Opatija

Arhiva

Arhiva

Osim Opatije, u urbanoj aglomeraciji Rijeka predloženi su još i Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Jelenja, Grad Kastav, Općina Klana, Grad Kraljevica, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga, Općina Omišalj, i Općina Viškovo.

Opatija – Gradsko vijeće Grada Opatije podržalo je priključivanje Opatije riječkoj urabanoj aglomeraciji, i to većinom od 12 glasova. Takvu odluku već smo najavili, a radi se o preduvjetu bolje realizacije sredstava europskih fondova.

Uz riječku, u zemlji se planira organizacija tri urbane aglomeracije – zagrebačke, splitske i osječke. Urbana aglomeracija Rijeka imat će sjedište u Rijeci, a kao takva aglomeracija će napraviti strategiju svoga razvoja, uz rad Partnerskog vijeća. Procedura je takva da predstavnička tijela svih jedinica lokalnih samouprava koje su pozvane da se uključe u riječku aglomeraciju prethodno moraju dati svoju suglasnost Gradu Rijeci da ulaze u sustav aglomeracije, a konačnu odluku o tome donosi resorni ministar.

Osim Opatije, u urbanoj aglomeraciji Rijeka predloženi su još i Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Jelenja, Grad Kastav, Općina Klana, Grad Kraljevica, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga, Općina Omišalj, i Općina Viškovo.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!