Općina Lovran pita mlade: Ispunite upitnik u svrhu donošenja ‘Programa za mlade Općine Lovran 2021.-2024.’

Podatci će se prikupljati do 21. rujna 2020. godine a poslužit će kao osnova za donošenje važnog strateškog dokumenta „Program za mlade Općine Lovran 2021.-2024.“ za podizanje kvalitete života mladih Općine Lovran.

Lovran – Općina Lovran i Udruga Delta pozivaju mlade u dobi 15-30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Lovran da ispune upitnik o potrebama mladih. Upitnik je dostupan na mrežnim stranicama Općine Lovran i Udruge Delta te preko linka.

Podatci će se prikupljati do 21. rujna 2020. godine a poslužit će kao osnova za donošenje važnog strateškog dokumenta „Program za mlade Općine Lovran 2021.-2024.“ za podizanje kvalitete života mladih Općine Lovran.

Upitnik se provodi u sklopu istraživanja koje je dio projekta “Lovranski program za mlade” Općine Lovran i Udruge Delta. Cilj projekta je poboljšavanje uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih kroz donošenje “Lokalnog programa za mlade Općine Lovran 2021. – 2024.“. Projekt „Lovranski program za mlade“ ukupne je vrijednosti 126.553,42 kn a financijski ga podržavaju Općina Lovran i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

error: Content is protected !!