Općina Lovran u proteklom razdoblju ostvarila više od 13 milijuna kuna viška

Najveće umanjenje Proračuna odnosi se na projekt „Uređenja partera Starog grada u Lovranu“, koji se planirao realizirati u suradnji s „Liburnijskim vodama“ d.o.o. Ičići kao nositeljem projekta „Liburnijske aglomeracije“, no zbog izostanka financiranja od strane Hrvatskih voda, projekt je odgođen. 

Lovran – Ukupno 13,2 milijuna kuna viška iz prethodnih godina prenijela je Općina Lovran u ovogodišnji proračun. Na sjednici održanoj u četvrtak u lovranskom Kinu Sloboda, vijećnici su prihvatili odluku o raspodjeli rezultata Općine Lovran za 2019. godinu. Lani je Općina Lovran poslovala pozitivno te je ostvaren višak prihoda od 3,8 milijuna kuna, a s prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja od 9,3 milijuna kuna, ukupan višak iznosi 13,2 mil. kune koji je raspoređen u prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2020. godinu. Na ostvarenje viška prihoda najviše je utjecala povećana naplata prihoda od poreza na promet nekretnina, poreza na kuće za odmor, te prihoda od zakupa javnih površina.

Na istoj sjednici usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2020. godinu koji od planiranih nešto više od 74 milijuna kuna, sada iznosi nešto manje od 67 milijuna kuna. Iako umanjen za oko 7,5 milijuna kuna, proračun je i dalje razvojan, što potvrđuju brojni kapitalni projekti čija realizacija se planira u 2020. godini.

Najveće umanjenje Proračuna odnosi se na projekt „Uređenja partera Starog grada u Lovranu“, koji se planirao realizirati u suradnji s „Liburnijskim vodama“ d.o.o. Ičići kao nositeljem projekta „Liburnijske aglomeracije“, no zbog izostanka financiranja od strane Hrvatskih voda, projekt je odgođen.

U prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu dodana je i aktivnost „Sufinanciranje obnove zgrada u Starom gradu u Lovranu“, gdje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 150 tisuća kuna za subvencioniranje obnove zgrada u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Starom gradu u Lovranu. Sredstva će se osigurati iz spomeničke rente, a raspodijelit će se bespovratno, vlasnicima zgrada u Starom gradu po raspisanom javnom pozivu koji se planira u mjesecu srpnju 2020.

Odlukom o zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran propisano je da se u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna zabranjeno odvijanje radova na području cijele Općine Lovran. Istom odlukom dana su ovlaštenja načelniku Bojanu Simoniču da u posebno opravdanim okolnostima može odobriti izvođenje radova i u razdoblju za koje postoji zabrana.

Iznimka će svakako biti POS-ovi stanovi. Naime, kako je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) izabrala izvođača radova na izgradnji stanova u Lovranu u svibnju, ukazala se potreba da izvođač radova nastavi obavljanje radova i u ljetnim mjesecima, a u interesu što žurnijeg dovršetka izgradnje stanova na koje čeka veliki broj lovranskih obitelji.

Ujedno, zbog specifičnih okolnosti i smanjene gospodarske aktivnosti u turizmu (COVID-19), Općinski načelnik odobrit će produljenje razdoblja  izvođenja građevinskih radova, investitorima po iskazanom interesu u razdoblju do 1. srpnja.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net