Općina Matulji sufinancirat će udžbenike i radne materijale za socijalno ugrožene obitelji

– Po obradi zahtjeva i izdavanjem rješenja kojim se priznaje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa, odobreni iznos isplatit će se korisnicima na njihov račun.

Matulji – U sklopu Socijalnog programa Općina Matulji će za školsku godinu 2020./2021. sufinancirati udžbenike učenicima srednjih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine, a do maksimalnog iznosa od 2300 kuna.

– Novčanu pomoć za nabavu udžbenika korisnici potražuju temeljem ispunjenog zahtjeva za ostvarivanjem prava is programa socijalne skrbi Općine s priloženom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status te priloženim računom za nabavu udžbenika i popisom obveznih udžbenika od škole koju učenik pohađa. Osim toga, Općina Matulji će također za školsku godinu 2020./2021. sufinancirati radne bilježnice i likovne mape učenicima osnovnih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine, a prema Odluci o korištenju drugih obrazovnih materijala donesenih od strane osnovnih škola koje učenici polaze, poručili su iz općine Matulji.

Novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa korisnici potražuju temeljem ispunjenog zahtjeva za ostvarivanjem prava is programa socijalne skrbi Općine s priloženom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status te priloženim računom za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa.

Zahtjevi se podnose putem Pisarnice Općine Matulji u njeno uredovno vrijeme za stranke. Po obradi zahtjeva i izdavanjem rješenja kojim se priznaje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa, odobreni iznos isplatit će se korisnicima na njihov račun.

error: Content is protected !!