Općina Viškovo pomaže gospodarstvu pogođenom pandemijom COVID-19

Mjere mogu koristiti svi gospodarstvenici sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Viškovo ili subjekti koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju na području Općine Viškovo, a sve s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom.

Rijeka –  Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa koju je Općinsko vijeće Općine Viškovo na prijedlog načelnice Sanje Udović usvojilo u travnju još uvijek je na snazi i bit će tako do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti koju je donio ministar graditeljstva i prostornog uređenja na početku borbe s koronavirusom. 

– Mjere mogu koristiti svi gospodarstvenici sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Viškovo ili subjekti koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju na području Općine Viškovo, a sve s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom. Odnose se na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i to za gospodarske subjekte kojima je obustavljen rad ili imaju pad prihoda. Isto tako, zakupnici općinskih poslovnih prostora ili javnih površina oslobođeni su u cijelosti ili djelomično plaćanja zakupnine, pojašnjava općinska načelnica Sanja Udović.  

Načelnica Sanja Udović

Osim toga, neće se pokretati postupci prisilne naplate dospjelih dugovanja na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo gospodarstvenika prema Općini Viškovo, osim ako bi to utjecalo na njihovu zastaru.

Isto tako, neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na dospjela potraživanja gospodarstvenika na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo.

Sve ove mjere Općina Viškovo donijela je prvenstveno zbog očuvanja radnih mjesta odnosno kako bi se gospodarska aktivnost po završetku epidemije što bezbolnije nastavila odvijati. Još u lipnju ove godine donesena je i Odluka o ukidanju obveze plaćanja poreza na potrošnju čime se pomoglo ugostiteljskoj djelatnosti jer je taj segment gospodarstva osjetio i osjeća izravne negativne posljedice epidemije.

Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja sljedeće godine sukladno Zakonu o lokalnim porezima prema kojem se izmjene vezane uz obveze plaćanja lokalnih poreza koje su donesene tijekom godine primjenjuju od 1. siječnja sljedeće godine. O poduzetnicima se razmišljalo i pri planiranju proračuna za 2021. odnosno projekcija za 2022. i 2023. koji će se uskoro naći na sjednici Općinskog vijeća. 

– Bez uspješnog gospodarstva i poduzetništva bilo bi nemoguće stvoriti ovako snažnu gospodarsku sredinu kao što je Viškovo. Kvalitetnog i stabilnog proračuna, a samim time ni mnogih projekata, nema bez jakog gospodarstva. Zato smo u rebalansu ovogodišnjeg proračuna koji će se također naći pred Vijećem predložili značajno povećanje sredstava za neku od 9 mjera iz Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti kojeg provodimo još od 2017. godine. Riječ je o subvenciji kamata na poduzetničke kredite, potporama za nabavu opreme i inventara, za izradu projektne dokumentacije, za izradu mobilnih aplikacija, potporama za osnivanje novih gospodarskih subjekata, za zapošljavanje i samozapošljavanje, za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja te za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo, istaknula je načelnica Sanja Udović.

Ujedno je za navedeni program najavila i dvije nove mjere koje će biti na raspolaganju s početkom 2021. Riječ je o potporama za provođenje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena te pravu na korištenje (bez naknade) medicinsko-tehničke opreme za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena. 

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net