Općina Viškovo potiče svoje žitelje da odgovornije gospodare otpadom – Objavljen novi Javni poziv za dodjelu kompostera

Komposteri su zapremine 400 litara, pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta te mogu biti u upotrebi i ljeti i zimi

Viškovo – Općina Viškovo objavila je Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Riječ je o prvom ovogodišnjem javnom pozivu za dodjelu kompostera koji su prošle godine izazvali veliki interes mještana. Zato je ove godine početkom veljače raspisan i javni poziv za iskaz interesa za dodjelu kompostera. Sukladno iskazanom interesu, Općina je nabavila 262 kompostera koji će se mještanima podijeliti bez naknade. Komposteri su zapremine 400 litara (dimenzija 80x80x91 cm), a proizvedeni su od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi.

– Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom definirana je i mjera osiguranja potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja. Krajem 2019. i početkom 2020.-e godine u dva javna poziva podijelili smo 170 kompostera. U suradnji s KD Čistoća svojevremeno smo podijelili 300 kompostera. Ovdje moram pohvaliti naše mještane koji interesom za kompostere pokazuju razvijenu svijest o potrebi smanjenja količine otpada koji nastaje na kućnom pragu, a nepotrebno završava na odlagalištima. Naime, prosječan sastav kućnog otpada ukazuje da se čak trećina takvog otpada može reciklirati na ovaj način. Dakle, ako prosječno kućanstvo proizvede 3 kg otpada na dan, 1 kg otpada se može kompostirati, odnosno tijekom godine možemo preraditi više od 300 kg otpada. Na ovaj način biootpad postaje korisna sirovina, a ne problematično „smeće“. Osim toga, kompostiranje je najstariji i ekološki jedan od najprihvatljivijih načina smanjivanja količine biootpada. Lako se provodi na kućnom pragu i daje brze rezultate pa se smanjuje količina koja nepotrebno završava na odlagalištima. Sredstva za nabavku kompostera smo osigurali i u proračunskim projekcijama za 2022. i 2023. godinu jer nam je ta mjera u gospodarenju otpadom iznimno važna, ističe općinska načelnica Sanja Udović.

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete: ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove, raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, nije joj dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora s KD Čistoća d.o.o. odnosno temeljem Javnih poziva Općine Viškovo iz 2019. i 2020. godine.

Za dodjelu kompostera, mještani moraju ispuniti zahtjev koji se zajedno sa svim ostalim potrebnim informacijama nalazi na općinskim web stranicama na sljedećoj poveznici

https://opcina-viskovo.hr/pocetna/javni-poziv-za-dodjelu-kompostera-za-kucno-kopostiranje-tijekom-2021-godine

Zbog epidemioloških mjera, zahtjevi se moraju predati mailom na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili preporučenom poštom s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu, na omotnici na adresu „Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 viškovo“. Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom javnog poziva 30. ožujka 2021. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva, odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenim web stranicama Općine Viškovo. Javni poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjevi, u odnosu na raspoloživi broj kompostera, dosegnu 150% ukupno raspoloživog broja kompostera, tj. ako je predano 393 i više zahtjeva i/ili ako je iscrpljen raspoloživi broj kompostera.