Općinsko vijeće dalo zeleno svjetlo za širenje građevinskih područja @ Matulji

Kako je napomenuo načelnik PP Opatija Tomislav Milković do današnjeg dana u 2018. bilježe smanjenje kaznenih djela za više 25% dok je riješenost ukupnog kriminaliteta za općinu Matulji više od 75%.

Matulji – Proširenje građevinskog područja, izvješće o sigurnosnom stanju koje je predstavio načelnik PP Opatija Tomislav Milković te informacija predsjednika radnog povjerenstva za nastavak razvoja projekta Radne zone 12-Miklavija bile su u fokusu nedavne sjednice matuljskog općinskog vijeća.

Tomislav Milković

Prema riječima više stručne suradnice za prostorno planiranje Smiljane Veselinović, prostorni plan uređenja Općine Matulji u primjeni je od 2008. godine, a ni osnovni plan, ni kasnije odluke o izmjenama i dopunama plana nisu obuhvatile izmjenu granica građevinskih područja naselja.. Da bi se to moglo učiniti bilo je potrebno utvrditi postojanje zakonskih mogućnosti za širenje granica građevinskih područja, pa je prilikom izrade usklađenja prostornog plana sa zakonom o prostornom uređenju utvrđeno da postoje mogućnosti širenja građevinskih područja uvjetovane odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Stoga će se u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Plana razmotriti svi dosad pristigli zahtjevi za proširenje granica građevinskih područja te zahtjevi koji budu dostavljeni u tijeku izrade plana, javnog uvida i javne rasprave. Unatoč izmjenama i dopunama Prostornog plana kojima se nastojalo spriječiti određene ograničavajuće učinke Plana na razvoj Općine u gospodarstvu se javljaju nove tendencije u sadržaju, organizaciji i smještaju gospodarskih djelatnosti koje je kroz izmjene i dopuna plana potrebno razmotriti i uskladiti.

Kako je napomenuo načelnik PP Opatija Tomislav Milković do današnjeg dana u 2018. bilježe smanjenje kaznenih djela za više 25% dok je riješenost ukupnog kriminaliteta za općinu Matulji više od 75%.

Imovinski delikti se odnose na period kada dolaze strani gosti, jer zajedno s njima dolaze i skupine koje se bave protuzakonitom djelatnošću što se pogotovo odnosi na ljetnu sezonu, Božićne i Novogodišnje te Uskršnje blagdane. U segmentu sigurnosti na cestama, cijelu 2017. godinu bilo je jedan smrtni slučaj u prometu, dok je porast od 7% u 2016., odnosi se na prometne nezgode s lakšim i težim povredama. Ovom prilikom moram napomenut odličnu suradnju s Općinom Matulji s kojom smo zajedno uspjeli ishodovati da se u funkciju pusti izlaz na zaobilaznicu, jer se i prvog vikenda sezone pokazalo da su gužve neminovne. Također, ove godine na ispomoć su nam stigla četiri policijska službenika, dok su nam iz stranih država došli kolege iz Rumunjske i Srbije. Ovim putem apeliram za nastavak sufinanciranja kako bismo pokrili troškove boravka naših kolega koji su na ispomoći, a jedan službenik bit će na dispoziciji za Matulje. Nažalost, ove godine bijelu patrolu, odnosnu jedinicu za mladež, smo morali odgoditi jer nema djece koja bi se uključila u projekt. Sigurnost je naš zajednički interes, stoga bi bilo dobro da se u budućnosti barem centar Matulja pokrije s video nadzorom, jer bi nam sa sigurnosnog aspekta značilo puno, kazao je Tomislav Milković, načelnik PP Opatija.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!