Osnovan Klub žena IDS-a Liburnije, Nataša Miljak prva predsjednica @ Opatija

Nataša Miljak

Nataša Miljak

Izabrana predsjednica Nataša Miljak istakla je kako će Klub žena u svom radu naglasak staviti u još veće uključivanje žena u politički život Liburnije, aktivan i transparentan rad, suradnju sa udrugama civilnog društva koja promiču ženska prava, kao i planirane aktivnosti koje će doprinijeti kvalitetnim akcijama na Liburniji.

Opatija – Klub žena IDS-a Liburnije postao je najnoviji dodatak liburnijskoj političkoj sceni, a na osnivačkoj skupštini održanoj nedavno u Opatiji, za prvu je predsjednicu ovog tijela izabrana predsjednica lovranskog Općinskog vijeća Nataša Miljak.

Za potpredsjednicu izabrana je Žaklina Stroligo iz Mošćeničke Drage, dok je za tajnicu izabrana Vlasta Torić iz Opatije, a uz njih dvije predsjedništvo čine i Biljana Puž i Milena Milinković Jeletić.

Izabrana predsjednica Nataša Miljak istakla je kako će Klub žena u svom radu naglasak staviti u još veće uključivanje žena u politički život Liburnije, aktivan i transparentan rad, suradnju sa udrugama civilnog društva koja promiču ženska prava, kao i planirane aktivnosti koje će doprinijeti kvalitetnim akcijama na Liburniji. Za fiducijarke Sabora Kluba žena IDS-a izabrane su Korana Kraguljac, Božica Kontić, Tatjana Šimunić i Jelena Živanović.

U radu same osnivačke Skupštine osim predstavnika liburnijskih podružnica sudjelovali su i predsjednica Kluba žena IDS-a Sandra Čakić Kuhar te glavna tajnica Kluba žena IDS-a Eleonora Kotiga Vaš, koje su zaželjele predstavnicama IDS-a Liburnije puno uspjeha u radu, kvalitetnih programa kao i ostvarenih rezultata u ovom dvogodišnjem mandatu.

N. C. / PodUčkun.net