Otvoren javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi @ Matulji

U proračunu Općine Matulji za 2018. godinu predviđeno je ukupno 100 tisuća kuna za potpore poljoprivredi.

Matulji – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2018. godinu na temelju donesenog Programa potpora poljoprivredi za 2018. godinu za čiju provedbu je ishodovana suglasnost Ministarstva poljoprivrede nedavno je objavljen.

– Kao i prethodnih godina, korisnici sredstava potpore mogu biti mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Matulji. Mala poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Razliku u odnosu na prethodne Javne pozive čini povećanje najveće prihvatljive ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstava (SO) koja je sa 1.999 EUR u 2018. godini porasla na 2.999 EUR-a., dok je najmanji prihvatljivi iznos ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva ostao neizmijenjen odnosno 500 EUR. Izuzetak čine pčelara koji moraju imati između 10 i 40 pčelinjih zajednica, javili su iz općine Matulji.

Cilj ovog programa je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima da „narastu“ i povećaju poljoprivrednu proizvodnju kako bi zadovoljili propisane kriterije te se mogli prijaviti za potpore kroz nacionalni Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Stoga će Općina Matulji u 2018. godini dodjeljivati bespovratna sredstva kroz dvije mjere: Mjera 1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i Mjera 2 – Potpora za nabavku pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu.

– U sklopu Mjere 1. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava prihvatljivi za sufinanciranje su sljedeći troškovi: nabava certificiranog sadnog materijala za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, vinove loze, smokava, maslina, zatim troškovi analize tla, troškovi armature (stupovi, žice), troškovi ograđivanja (električni pastir, stupovi, žice), troškovi postavljanja sustava za navodnjavanje, troškovi postavljanja protugradne zaštite, troškovi kupnje i/ili opremanja zaštićenih prostora staklenika/ plastenika i sl. za jednogodišnje i višegodišnje nasade povrća, cvijeća, ljekovitog i medonosnog bilja, voća, vinove loze, smokava, maslina. Također, nabava uzgojno valjanih grla domaćih životinja kao i nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i/ili opreme. U proračunu Općine Matulji za 2018. godinu predviđeno je ukupno 100 tisuća kuna za potpore poljoprivredi. Maksimalni iznos potpore po Korisniku je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje će potpora iznositi do 60% dokumentiranih prihvatljivih troškova. Najveći iznos potpore je 25.000,00 kn po korisniku godišnje. Priznaju se svi prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. siječnja 2018. godine, a podnošenje Zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Matulji za 2018. godinu, a najkasnije do 20. prosinca 2018. godine. Pozivaju se svi zainteresirani građani da potrebnu dokumentaciju podignu u Općini Matulji svaki radni dan ili preuzmu na internet stranicama Općine Matulji, napomenuli su iz općine Matulji.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!