Otvorena javna rasptava: UPU Ika – Oprić pred sudom građana @ Opatija

...ilustracija...

…ilustracija…

Među ciljevima plana je razmotriti lokaciju za smještaj Edukacijskog hostela– centra izvrsnosti obrazovanja kadrova za turizam i ugostiteljstvo te definirati uvjete gradnje hotela na lokaciji sadašnjih bungalova Liburnia Riviera Hotela.

Opatija – Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ika – Oprić stavljene su jučer na javnu raspravu, koja će potrajati dva tjedna, do 13. veljače. Građani će svoj sud moći reći i na javnom izlaganju koje će se održati u četvrtak, 2. veljače u 17 sati u dvorani Vile Antonio.

Osim na javnom izlaganju, građani će uvid u plan moći napraviti i u radno vrijeme gradske uprave na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade, a plan je objavljen i na gradskim internetskim stranicama.

Među ciljevima plana je razmotriti lokaciju za smještaj Edukacijskog hostela– centra izvrsnosti obrazovanja kadrova za turizam i ugostiteljstvo, definirati uvjete gradnje hotela na lokaciji sadašnjih bungalova Liburnia Riviera Hotela, a izrađivač je imao zadatak i razmotriti mogućnost prenamjene građevina koje nisu bile namijenjene stanovanju (primjerice garaža) u stambene objekte ako se nalaze na česticama od barem 400 ”kvadrata”, kao i razmotriti mogućnost smještaja parkinga za autobuse.

Davor Žic / PodUčkun.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net