PGS: Od bogataša do siromaha u tri godine @ Matulji

Mladen Prenc, Željko Grbac i Robert Matulja

Nećemo podržati zaduživanje za završetak bilo kakvih drugih projekata, osim rješavanja Miklavije, već tražimo da se dinamika izgradnje uskladi s dinamikom priljeva sredstava u proračun, odnosno da se pokrijemo koliko nam je ”duga ponjava”, napomenuli su članovi matuljskog PGS-a.

Matulji – Općina Matulji prije tri godine bila je 5 općina po ‘jačini’ od 36 lokalnih samouprava u Primorsko goranskoj županiji. Izborom aktualne vlasti na vodeće funkcije u Općini Matulji, nažalost u protekle tri godine učinjena je nepopravljiva šteta za sve stanovnike općine. Prošla godina je bila godina u kojoj je definitivno potvrđeno da izabrani gradski oci nisu dorasli zadacima koje pred njih stavlja funkcija na koju su izabrani. Iako je većina u ovom sazivu vijeća tvrdila da novca ima i ono je donijelo odluku da se otkupi prostor bivšeg Trgovačkog Opatija i odluku da se pristupi nabavci montažne dvorane-balona, iz razloga znanih samo načelniku novci su ostali ležati na računu u banci. Isto tako uredno se izbjegavala obveza uplate naknade za općekorisne funkcije šuma i drvnu masu koja je obračunata nakon rješenja Vlade Republike Hrvatske o prepuštanju zemljišta u sklopu RZ MIKLAVIJA općini Matulji, i zbog toga ni dan danas Općina nije upisana kao vlasnik tih terena, istaknuli su to članovi matuljskog PGS-a u uvodu tiskovne konferencije koju su sazvali uoči najavljene sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se trebalo odlučivati o kreditnom zaduženju Općine Matulji.

– Pred nešto više od tri godine u prostorije Općine ušao je novoizabrani načelnik Mario Ćiković i njegov tim. Dočekao ga je proračun za 2009. Godinu u visini od 58 miliona kn i prenesena sredstva iz prethodnih godina u visini od gotovo 29 miliona kuna, čekao ga je projekt Centra primarne zdravstvene zaštite (CPZZ) koji je još samo trebalo ugovoriti i projekt školske sportske dvorane (ŠSD) s riješenim imovinsko pravnim odnosima i u fazi ishodovanja građevinskih dozvola. Svake od narednih godina (2010 i 2011) u proračun se ”slilo” novih 59 miliona. Nažalost, umjesto da to budu postavke koje će omogućiti načelničkom timu da, bez ikakvih problema s financiranjem, realizira ta dva projekta kojim se poboljšava standard života stanovnika općine i pripremi projekte koji će omogućiti daljnji ekonomski razvoj općine, danas smo u situaciji da nam se predlaže kreditno zaduživanje, kazao je Željko Grbac, predsjednik Općinskog vijeća.

– Nepoznavanjem osnovnih ekonomskih postavki, neuvažavanjem stavova općinskog vijeća i korištenjem mogućnosti koje mu daje ovakav zakon o izboru, Načelnik je propustio osigurati prostorne uvjete za razvoj novog centra Matulja u Gajanićima, a više od godine dana opstruira preuzimanje zemljišta Miklavije i time koči ekonomski razvoj općine i razvoj tvrtke u kojoj općina ima 30% vlasništva. Posljedično tome dovedeni smo u situaciju da je općina vjerovatno bespovratno izgubila sredstva u visini cijelog proračuna jedne manje općine kao što je Klana, ne možemo i ne znamo kad ćemo moći raspolagati s preostalim sredstvima u Credo banci, ne ostvarujemo dodatne prihode od izgradnje radne zone Miklavija. Ne može se ne spomenuti odgovor načelnika na pitanje kolega iz vijećničkih klupa o posljedicama propasti Credo banke i novca koji je općina imala u njoj. Tada je tvrdio kako neće biti problema oko realizacije općinskih projekata i programa, iako je do tada tvrdio kako se ne može izvršiti odluka Vijeća o kupovini zemljišta Trgovačkog, balona, kako se nema odakle isplatiti naknada za Miklaviju, jer bi u tom slučaju stali i s Centrom i dvoranom. I umjesto da je već tada, kao moralna osoba koja je uvidjela da je svojim radnjama nanio štetu općini, odstupio s mjesta načelnika, sad kad je doveden pred zid, jer izgradnja RZ Miklavija nije projekt od interesa samo Općine Matulji već cijele Hrvatske, on predlaže Vijeću zaduživanje radi isplate naknade i realizacije nekih programa koji bi zaokružili ”njegov” projekt CPZZ i ŠSD, rekao je Robert Matulja, predsjednik kluba PGS u općinskom vijeću.

O zaduživanju općine PGS-ovci su istaknuli slijedeće.

– PGS će i ovom prilikom pokazati da je odgovoran prema svim stanovnicima Matulja i usprkos svom dosadašnjem nepoštivanju odluka i mišljenja Vijeća, kao i iskazanoj nesposobnosti ljudi načelničkog tima i njegovih savjetnika, podržat ćemo odluku o dizanju kredita radi isplate obveza prema Hrvatskim šumama i RH, kako bi konačno riješili imovinsko pravno pitanje Miklavije i time omogućili razvoj općine, zapošljavanje stanovnika i povećali prihode kojima bi zadržali, odnosno povećali standard života na ovom području. Nećemo podržati zaduživanje za završetak bilo kakvih drugih projekata, već tražimo da se dinamika izgradnje uskladi s dinamikom priljeva sredstava u proračun, odnosno da se pokrijemo koliko nam je ”duga ponjava”. Kad već načelnik ostavlja praznu kasu i bez planova općinu nakon svog mandata, da barem vijeće ne zaduži općinu i na taj način odredi način kako će ona funkcionirati u narednom periodu. dodao je Grbac.

– Žalosno je to da u Općini Matulji nije na vlasti SDP, već učenici Kumrovca, njihovi mentori i djeca, rezimirao je Matulja.

Nikola Cvjetović / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net