Plaža slobodna za sve: Koncesionari kupališta nemaju pravo braniti ulaz ili tražiti najam ležaljki i kupnju pića @ Opatija

Pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević izrijekom je navela kako koncesionari ne mogu uvjetovati boravak na plaži korištenjem ležaljki uz plaćanje ili konzumacijom jela i pića, a dodatna pozitivna okolnost za građane jest da postoji tijelo koje je nadležno za kontrolu koncesionara i njihovo pridržavanje odredbi ugovora o koncesiji.

Opatija – Negativna iskustva Opatijaca na plažama pod koncesijom – kao što su ona ispod hotela Royal i Savoy, preuređeno Lido, ali i slična očekivanja od tek završenog kupališta Angiolina – sve su češća, a mnogi se domaći žale ne samo da više nema mjesta za „kupače sa šugamanom“ nego im se i boravak na plaži i kupanje uvjetuje konzumacijom pića ili najmom ležaljki i suncobrana.

Takvi „ekscesi“ kojima građani imaju prilike svjedočiti su – nezakoniti, ali i u sukobu s uvjetima po kojima je izdana koncesija. Frano Staničić, stručnjak za upravno pravo, u razgovoru za Večernji list istaknuo je kako se prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ne može naplaćivati ili ograničavati pristup plažama, a još konkretnije tumačenje dobili smo od Primorsko-goranske županije koja je nadležna za izdavanje koncesija na ovom području.

Pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević izrijekom je navela kako koncesionari ne mogu uvjetovati boravak na plaži korištenjem ležaljki uz plaćanje ili konzumacijom jela i pića, a dodatna pozitivna okolnost za građane jest da postoji tijelo koje je nadležno za kontrolu koncesionara i njihovo pridržavanje odredbi ugovora o koncesiji.

Naime, svi građani mogu se konkretnim primjerima požaliti Povjerenstvu za praćenje izvršavanja ugovora o koncesijama, koje je već i reagiralo, primjerice u slučaju plaže Royal prošle godine. Tada je investitorima naloženo da uklone vrata sa zapadnog ulaza na plažu te oznake da je zabranjen unos hrane, pića, ležaljki i suncobran.

Posljedica nepridržavanja ugovornih odredbi, sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru može rezultirati i oduzimanjem koncesije, a kao razlog za oduzimanje koncesije posebno se navodi i slučaj u kojem „koncesionar iskorištava koncesiju za svrhu koja mu nije dana ili preko mjere određene u koncesiji“. Drugim riječima – ne samo da ne smiju braniti pristup gostima „sa šugamanom“, već koncesionari moraju paziti i na to da ležaljke postavljaju u opsegu i broju koji odgovara ugovoru o koncesiji.

Davor Žic / PodUčkun.net