Počela izgradnja vodovodnog sustava Kali – Ostvarit će se dugogodišnja želja mještana da dobiju tekuću vodu @ Lovran

– Izgradnjom tih objekata riješili bi zadnje veće naselje na području Lovrana koje nema riješenu vodoopskrbu i stavili bi sustav fekalne kanalizacije u funkciju, istaknuto je na konferenciji.

Lovran – Vodosprema Kali, vrijedna nešto manje od 7,5 milijuna kuna, do kraja ove godine trebala bi biti izgrađena, čime će se realizirati vječita težnja građana Kali i Punte da dobiju vodoopskrbu na svom području.

Početak radova na izgradnji sustava vodoopskrbe u naselju Kali iznad Medveje predstavili su na današnjoj tiskovnoj konferenciji predstavnici Liburnijskih voda i Općine Lovran, na čelu s direktorom Ervinom Mrakom i načelnikom Bojanom Simoničem.

Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava Kali sastoji se od izgradnje vodospreme Kali i dogradnje crpne stanice Medveja uz vodospremu Medveja (Punta).

– Izgradnjom tih objekata riješili bi zadnje veće naselje na području Lovrana koje nema riješenu vodoopskrbu i stavili bi sustav fekalne kanalizacije u funkciju. Vodosprema Kali je vodovodni objekt kapaciteta 80 m3 koji se sastoji od jedne vodne komore, zasunske komore i elektro sobe te u kojem je ugrađena hidroforska stanica od 5 l/s. Crpna stanica Medveja kapaciteta 5 l/s smještena je uz postojeću zasunsku komoru vodospreme Medveja II. Postojeća vodosprema volumena je 650 m3. Oba objekta će biti spojena na nadzorno upravljački sustav Liburnijskih voda, istaknuto je na konferenciji.

Izgradnjom vodospreme Kali i crpne stanice Medveja omogućit će se vodoopskrba više zone naselja Medveja, Kali i Punta. Osim ove primarne namjene, u budućem rješenju vodoopskrbe predmetnog područja, predviđena je i crpna stanica putem koje će se voda tlačiti u buduću vodospremu “Sv. Anton”. Opskrba potrošača visoke zone naselja Kali koji su locirani iznad vodospreme Kali, kao i potrošači spojeni na gravitacijski cjevovod, gdje je tlak u mreži manji od 2 bara, osigurat će se putem hidroforske stanice.

Prihvatljivi dio troškova u visini od 5,65 milijuna kuna financira se iz europskih fondova s 85 posto te sredstava Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 15 posto, dok se preostali iznos od 1,76 milijuna kuna odnosi na PDV i neprihvatljive opće troškove koje sufinanciraju Općina Lovran i Liburnijske vode. Ovo je peti projekt Liburnijskih voda koji se financira iz europskih sredstava, čime se djelatnici liburnijskog komunalnog društva svrstavaju među najuspješnije na ovom području.

Rok za dovršetak radova je 30. studenog, a kao izvođači radova odabrana je zajednica ponuditelja Vodotehnika d.d. Zagreb i Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. Delnice, dok je nadzorni inženjer Marijan Stella.

– Namjera svih sudionika u gradnji je da se radovi pokušaju završiti tijekom srpnja kako bi već ovu ljetnu sezonu omogućili građanima priključenje na vodoopskrbni sustav, istaknuto je na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!