Početak kampanje za spas Lovrana

lovran…održan je okrugli stol na temu – ”Problematika urbanizma Liburnije u kontekstu izrade novog Prostornog plana PGŽ – kakav Lovran želimo…
Lovran – Udruga “Eko Kvarner” organizirala je u Lovranu 9. travnja, Okrugli stol ”Problematika urbanizma Liburnije u kontekstu izrade novog Prostornog plana PGŽ – kakav Lovran želimo” s kojim je i službeno započela kampanja za spas Lovrana od urbanističke devastacije koja se sprema s eventualnom realizacijom nekih projekata iz trenutno važećeg Prostornog plana, a naročito ako se usvoje predložene izmjene i dopune Urbanističkog plana.
Na Okruglom stolu svoja izlaganja iznijeli su: Bruno Poropat, urbanista iz Rovinja, Milvana Arko-Pijevac, biologinja mora iz Rijeke, Igor Vio, predsjednik našeg ogranka u Lovranu, te Vjeran Piršić, predsjednik udruge “Eko Kvarner”.
Bruno Poropat istaknuo je planiranje marine u Lovranu kao primjer koji zorno ilustrira sveprisutnu pojavu nerealnog i megalomanskog pristupa planiranju prostora u Hrvatskoj, pa bi tako ukupno planirana građevinska područja u svim gradovima i općinama rezultirala nevjerojatnom brojkom od 14 milijuna stanovnika u zemlji od 4,5 milijuna, što nosi čitav spektar rizika po ulasku RH u EU.
Milvana Arko Pijevac izložila je bitne biološke značajke kvarnerskog mora i podmorja koje pruža stanište i nekim zaštićenim vrstama, te pružila pregled negativnog utjecaja onečišćenja mora ljudskim djelatnostima, kojima se putem hranidbenog lanca nanosi šteta životinjskim i biljnim vrstama u moru, ali i ljudskom zdravlju. Naglasila je da postoje znanstvena istraživanja koja potvrđuju štetne utjecaje luka nautičkog turizma putem povećanja koncentracije teških metala u morskim organizmima, kao i degradiranje životnih zajednica u moru tijekom izgradnje i održavanja marina zbog zamuljivanja, unosa raznih kemijski štetnih tvari, organskog otpada i dr. Istaknula je nasipavanje mora i betonizaciju obalne zone plime i oseke kao agresiju na život u moru koja ima nepovratno štetan utjecaj na bioraznolikost.

Liburnija.net: Lovranski portić 'pod okupacijom' tradicijskih barki...

Liburnija.net: Lovranski portić 'pod okupacijom' tradicijskih barki...


Analizirajući cijeli niz razloga za i protiv luke nautičkog turizma, Igor Vio je ukazao na zablude o razvoju i radnim mjestima koje se redovito plasiraju stanovnicima područja koja se ”otvaraju” investitorima, a poslije se, kada je već prekasno, konstatira da je korist lokalne zajednice minimalna, dok eventualna dobit odlazi daleko izvan područja koje je nepovratno devastirano. Dodao je da je lučica za plovila domicilnog stanovništva Lovrana, koja se godinama isticala kao jedan od motiva izgradnje marine jer je trebala činiti njezin sastavni dio, zadnjim prijedlogom izmjena plana odjednom izbrisana i prebačena u akvatorij u kojemu troškovi njezine izgradnje neće nikada omogućiti realizaciju. Umjesto lovranskih brodica spominju se čak i mega jahte kao mogući ”stanovnici” marine, unatoč kapacitetima koji su za plovila tih gabarita predviđeni u dijelu luke Baroš u Rijeci. Vjeran Piršić istaknuo je da svaka investicija ne predstavlja nužno razvoj, te da je lovranski primjer demokratskog deficita, u smislu nedovoljnog i prekasnog uključivanja građana u procesu planiranja prostora sindrom koji se javlja i u drugim općinama i gradovima PGŽ, kao i na nacionalnoj razini. Izrazio je uvjerenje da će jačanje civilnog društva u budućnosti ipak promijeniti ovu praksu, ali i iznio neke primjere uspješnog otpora štetnim mega projektima kao što je bila ”Družba Adria”.
U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnih predavanja učestvovali su i građani Lovrana, koji su iz domene svojih iskustvenih spoznaja i poznavanja dosadašnjeg, uglavnom skladnog, urbanističkog razvoja Lovrana kroz povijest, iz raznih aspekata ukazivali na opasnost devastacije i na načine na koje su je (prije osnivanja ogranka naše udruge) nastojali spriječiti (prvenstveno kroz učešće u javnim raspravama). Izrazili su i bojazan od smanjenog prihoda od turizma ukoliko lokalna samouprava zbog zanemarive koncesijske naknade prepusti investitorima najatraktivniji dio pomorskog dobra kojega će potencijalna izgradnja marine nepovratno uništiti. Bivši predsjednik udruge ”Naš Lovran” dr. Dušan Peršić informirao je nazočne o službenom dopisu Konzervatorskog odjela u Rijeci koji sadrži sustavne upute o optimalnoj zaštiti kulturne baštine Lovrana u postupku planiranja prostora Lovrana, te korekcije koje se odnose na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja, a također je informirao okupljene građane o Znanstvenom skupu ”Lovranski stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost”, koji će se održati u Lovranu 16. travnja.
Svi sudionici Okruglog stola slažu se da prava šansa razvoja Lovrana nipošto nije devastacija postojećih vrijednosti kroz neodržive, gospodarski neisplative, ekološki štetne i za stanovništvo neprihvatljive projekte poput planirane marine, već novo vrednovanje postojećih kvaliteta u duhu vremena u kojem živimo.
Ivan Mellor / Liburnija.net / R-1.hr
___________________________________________________________________________________________
Portal Liburnija.net; Vaše novosti iz Liburnije – Opatija, Kastav, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

error: Content is protected !!