Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Javni poziv – rezultati: Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Opatija – Lista kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 3.kolovoza 2021.godine usvojilo je Zaključak o pokretanju postupka za objavu Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije koji je bio otvoren u razdoblju od 1. – 16.rujna 2021. godine.

Savjet mladih Grada Opatije ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Na linku možete pogledati tablicu popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije.

U nastavku donosimo Izvješće o pristiglim prijavama, kao i listu važećih kandidatura za članove Savjeta mladih:

Priloženi dokumenti:

Izvješće o o provjeri formalnih uvjeta – Savjet mladih

Prijave 

 

Foto: ilustracija