Poticaji za ruralni razvoj: Malim poljoprivrednicima na raspolaganju 180 tisuća kuna @ Matulji

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 25 tisuća kuna godišnje, a sufinancirat će se 50 posto troškova. Potporu mogu koristiti mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s matuljskog područja, ekonomske veličine od 500 do 1.999 eura te pčelari koji imaju između 10 i 40 pčelinjih zajednica.

Matulji – Malim poljoprivrednicima na području Općine Matulji na raspolaganju stoji 180 tisuća kuna potpora, a općinska je uprava raspisala javni poziv putem kojeg se može iskazati interes za poljoprivredne potpore.

Predviđene su dvije mjere – Mjera 1 kao potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a Mjera 2 kao potpora za nabavku pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu. Korisnici sredstava potpore mogu biti mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Matulji, čija ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstava iznosi od 500 EUR do 1.999 EUR, s izuzetkom pčelara koji se prijavljuju za Mjeru 2 koji moraju imati između 10 i 40 pčelinjih zajednica.
Prvom mjerom, u maksimalnom iznosu od 25 tisuća kuna po korisniku godišnje, mogu se financirati troškovi nabave certificiranog sadnog materijala za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, troškovi analize tla, troškovi armature (stupovi, žice), troškovi ograđivanja (električni pastir, stupovi, žice), troškovi postavljanja sustava za navodnjavanje, troškovi postavljanja protugradne zaštite, troškovi kupnje i opremanja zaštićenih prostora staklenika i plastenika i za jednogodišnje i višegodišnje nasade povrća, cvijeća, ljekovitog i industrijskog bilja, voća, vinove loze, smokava, maslina, nabava uzgojno valjanih grla domaćih životinja te nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Drugom mjerom, uz isto ograničenje maksimalne potpore, financirat će se nabavka pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu.

Pritom će, u obje mjere, Općina sufinancirati do 50 posto dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje će potpora iznositi do 60 posto dokumentiranih prihvatljivih troškova.

Za korištenje potpora priznavat će se troškovi nastali nakon 1. siječnja ove godine, a sredstva će se raspodijeliti redom zaprimanja prijava, do iskorištenja svih proračunom predviđenih sredstava ili najkasnije do kraja godine.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama Općine Matulji.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!