Potpisan sporazum o suradnji 11 lokalnih akcijskih grupa iz Hrvatske, Slovenije i Italije

potpisivanje_lag_hrvatska_slovenija_italija (3)

Lokalne akcijske grupe potpisnice Sporazuma o suradnji su LAG Terra liburna, LAG Gorski Kotar, LAG Vinodol, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra, LAG Južna Istra, LAG Sjeverna Istra, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov te LAS Istre iz Kopra.

potpisivanje_lag_hrvatska_slovenija_italija (1)

Matulji – U Šmarju pri Kopru u prošlog petka, 11 lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) potpisalo je sporazum o suradnji na integriranom razvoju ruralnog područja subregije koja obuhvaća područje Istre, Liburnije i liburnijskog zaleđa, Gorskog Kotara i talijanskog i slovenskog Krasa.

Lokalne akcijske grupe su udruge osnovane s ciljem pružanja podrške ruralnim regijama, a koje objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitne organizacije i druge dionike iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije i surađuju na izradi i provedbi Lokalne razvojne strategije.

U Hrvatskoj djeluje više od 50 LAG-ova koji provode tzv. LEADER pristup za poticanje sudioničke demokracije u kreiranju lokalnih razvojnih politika koristeći se CLLD metodologijom (eng. Community-led Local Development – Lokalni razvoj vođen zajednicom). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim dionicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja, te potaknu provedbu kvalitetnih i održivih razvojnih projekata u cilju jačanja zajednice, provedbe kohezijskih politika i povećanja konkurentnosti.

potpisivanje_lag_hrvatska_slovenija_italija (2)

Ciljevi ovog partnerstva su zajedničko sudjelovanje na domaćim i međunarodnim projektima, uključiti inovativne procese u lokalne aktivnosti i projekte, osiguravati koordinaciju među projektima koji se realiziraju na sporazumom obuhvaćenim, područjima zbog racionaliziranja napora i resursa partnerskih organizacija s ciljem ostvarivanja, multiplikacijskih međusektorskih učinaka i kohezijskih učinaka, uključiti se u umrežavanje i suradnju s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama, tražiti, povezivati i integrirano koristiti sredstava za provedbu lokalne razvojne strategije lokalnih akcijskih grupa iz različitih izvora financiranja, promicati i kreirati modele i alate za jačanje direktnih kratkih lanaca prodaje. Integralnost, sektorska struktura i održivost su temeljne odrednice razvoja ruralnog prostora kako bi se postigla cjelovitost razvoja ruralnih područja radi diversifikacije ruralne ekonomije, depopulacije, starenja stanovništva, fosilizacije pejzaža te općenito sve lošijim socio-ekonomskim pokazateljima koji često čine ove prostore pasivnim i nepoželjnim za život. Identificiranjem i aktiviranjem lokalnih sudionika s ciljem pokretanja razvoja svog ruralnog područja, pokrenute su lokalne akcijske grupe kao pokretači inovativnih i konstruktivnih lokalnih partnerstava koji čine dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Povezivanje i suradnja postojećih LAG-ova na području obuhvaćene subregije potrebna je u cilju daljnjeg razvoja i unapređenja rada samih LAG-ova i njihovih lokalnih zajednica, te educiranja za partnerski rad na zajedničkim ciljevima. Lokalne akcijske grupe potpisnice Sporazuma o suradnji su LAG Terra liburna, LAG Gorski Kotar, LAG Vinodol, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra, LAG Južna Istra, LAG Sjeverna Istra, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov te LAS Istre iz Kopra.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!