Potpisan ugovor između Grada Opatije i PGŽ-a o darivanju zemljišta za gradnju novog Doma zdravlja

dom_zdravlja_projekt_volosko (1)

Ovim ugovorom regulira se da Grad Opatija daruje Primorsko-goranskoj županiji svoju nekretninu (zemljište) na području gdje se planira izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Voloskom. Površina darovanog zemljišta iznosi 2.358 m2, a procijenjena vrijednost trenutno iznosi 3,2 milijuna kuna.

Opatija – Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i župan Zlatko Komadina jučer su u Opatiji potpisali Darovni ugovor kojim Grad Opatija Primorsko-goranskoj županiji daruje nekretninu (zemljište) na području grada, iznad Nove ceste, na kojem je planirana izgradnja novog objekta doma zdravlja.

– Izgradnja liburnijskog doma zdravlja u Opatiji primjer je suradnje lokalne i regionalne samouprave modelom prodaje postojećih nekretnina i izgradnjom novih iz tih sredstava. Tako ne opterećujemo proračunska sredstva i stvaramo uvjete za kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu građana Liburnije”, rekao je župan i najavio da bi u 2018. godini uoči glavne turističke sezone dom zdravlja trebao biti gotov.

Radi se o prodaji vila koje sigurno mogu imati kvalitetniju namjenu, turističku, a ne zadovoljavaju uvjete za pružanje zdravstvenih usluga, dodao je župan uz ocjenu da je tržište nekretnina u Opatiji – kvalitetno. Novi lokalitet gdje se uz Dom zdravlja planira i gradnja novog vatrogasnog centra, izvrstan je, ocijenio je župan. Odabrana lokacija za gradnju i smještaj objekata Doma zdravlja ( pored koje se planira u budućnosti i izgradnja novog liburnijskog Vatrogasnog doma) dobro je prometno povezana i pristupačna, te osigurava cjelovitu visoku razinu pružanja usluga korisnicima, odnosno građanima.

– Ovo je primjer kako regionalna i lokalna samouprava trebaju zajedno raditi i promišljati budući razvoj. Kako bi Primorsko-goranska županija, koja je vlasnik tih nekretnina, mogla prikupiti čim više financijskih sredstava, Grad Opatija ide u izmjenu urbanističkog plana i mi mijenjamo namjenu tim lokacijama kako bi se čim bolje prodale, rekao je gradonačelnik Dujmić.

dom_zdravlja_projekt_volosko (2)

Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj prošlog mjeseca Odluku o darovanju zemljišne čestice u Voloskom, Primorsko-goranskoj županiji u cilju izgradnje Doma zdravlja Opatija, o čemu je danas potpisan Darovni ugovor između Grada Opatije i Primorsko-goranske županije. Odluka o darovanju podrazumijeva ispunjenje uvjeta da se sa gradnjom objekta mora započeti u roku od 5 godina, a ukoliko bi se dogodila prodaja/otuđenje nekretnine, u tom je slučaju PGŽ obvezna platiti vrijednost zemljišta Gradu Opatiji.

Inače, aktivnosti na situiranju i osmišljavanju projekta Doma zdravlja Opatija aktivno su započele u rujnu 2014. godine. Nakon što je odabrana pogodna lokacija za izgradnju, krenulo se u daljnje razrade; darovanje zemljišta u vlasništvu grada Primorsko-goranskoj županiji, koja je osnivač Doma zdravlja PGŽ, jedan je od ključnih koraka realizacije novog objekta Doma zdravlja Opatija.

Potpisom ovog ugovora o darovanju između Grada Opatije, Županije i Republike Hrvatske prijeđena je zadnja stepenica u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa čime su stvoreni svi preduvjeti za ishođenje Građevinske dozvole te time i za započinjanje planiranih radova.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 28.000.000 kuna. Konačna vrijednost radova utvrditi će se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Realizacijom novog objekta osigurat će se prostor za smještaj sadržaja za potrebe Doma zdravlja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, te ostali prostori. Dom zdravlja planiran je na parceli ukupne površine 7.261 m2, a osim za smještaj objekata, planiran je i prostor za parking te zelene površine.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!