Povećanje konkurentnosti poduzeća Klimavent d.o.o. certifikacijom proizvoda sukladno EN normama

Projekt je usmjeren na zaposlenike tvrtke snaženjem ljudskih resursa, šire građanstvo s obzirom na plasman certificiranih proizvoda na tržište, gospodarstvo povećanjem prihoda i povećanjem prihoda od izvoza te zaštitu okoliša smanjenom upotrebom papira.

Rupa – Cilj ovog projekta je ulaganje u usklađivanje proizvoda tvrtke s normama EN za standardizaciju u proizvodnji dimnjaka i dimnih vodova. Navedene norme omogućit će povećanje konkurentnosti tvrtke kroz povećanje kvalitete svojih proizvoda te superviziju istih kroz cijeli proces proizvodnje te zadovoljenje zahtjeva kupaca što tvrtka do sada nije mogla. Projekt je usmjeren na zaposlenike tvrtke snaženjem ljudskih resursa, šire građanstvo s obzirom na plasman certificiranih proizvoda na tržište, gospodarstvo povećanjem prihoda i povećanjem prihoda od izvoza te zaštitu okoliša smanjenom upotrebom papira.

Projekt obuhvaća:

  1. Certifikacija proizvoda T200 i T400 sukladno EN 1856:2009

Navedena aktivnost ima za cilj provedbu nabave i odabira najboljeg ponuditelja, konzultanta koji će provesti proces usklađivanja s potrebnim normama i zasebno odabir ponuditelja koji će certificirati proizvode. Predmetna aktivnost uključuje pripremu dokumentacije koja je nužna i s kojom će se omogućiti stjecanje certifikata zatim prijevoz proizvoda i testiranje proizvoda te sama certifikacija proizvoda T200 i T400. U aktivnosti sudjeluju stručnjak za implementaciju i administrativne poslove iz redova prijavitelja te vanjski suradnik za provedbu projekta i javnu nabavu. Rezultat ove aktivnosti biti će dva certificirana proizvoda T200 i T 400.

Očekivani rezultati projekta su:

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. Uvođenje certifikata proizvoda sukladno EN normama – ukupno ishođena 2 certifikata za proizvode T200 i T400 i jedan poslovni proces
  2. Povećanje prihoda poduzeća – povećani prihodi za 11% u drugoj godini po provedbi projekta
  3. Povećanje prihoda od izvoza – povećani prihodi od izvoza za 6% u drugoj godini provedbe projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 165.197,50 kn i iznos koji sufinancira EU iznosi 134.361,62 kn.

Razdoblje provedbe projekta jest od 29.04.2019. – 29.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Barak – 098707660

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Klimavent d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr