Povratak ‘srušenog’ dokumenta – Urbanistički plan naselja Opatija uskoro na ponovljenoj javnoj raspravi

Povratak ‘srušenog’ dokumenta – Urbanistički plan naselja Opatija uskoro na ponovljenoj javnoj raspravi

...ilustracija...

Puno polemika u javnosti vodilo se između gradonačelnika Ive Dujmića, koji je zagovarao usvajanje prve verzije UPU-a i predstavničke većine koja je tvrdila da se tako predloženim urbanističkim planom potiče prekomjerna izgradnja i apartmanizacija Opatije, stoga su usvojili amandmane na plan, koji je nakon toga morao na doradu.

Opatija – Urbanistički plan uređenja naselja Opatija, više od godinu dana nakon što u Gradskom vijeću nije prošla ‘prva verzija’ tog dokumenta, već je upotpunjena amandmanima, naći će se na ponovnoj javnoj raspravi koja će trajati od 7. do 21. prosinca.

Tijekom tog vremena, u novosti koje su predložene izmjenama i dopunama plana, moći će se svakodnevno izvršiti javni uvid radnim danima od 8 do 16 sati u zgradi gradske uprave te na službenim stranicama Grada Opatije.

Održat će se i dva javna izlaganja plana – za tijela i osobe određene posebnim propisima u utorak, 11. prosinca u 14 sati u gradskoj vijećnici, a za građane i drugu zainteresiranu javnost istog dana u 18 sati u dvorani Vile Antonio.

Podsjetimo, primarni cilj izmjena i dopuna UPU-a Opatija bila je legalizacija statusa jedriličarske luke, koje je u međuvremenu riješena i bez gradske prostorne dokumentacije, odlukom Primorsko-goranske županije.

Puno polemika u javnosti vodilo se između gradonačelnika Ive Dujmića, koji je zagovarao usvajanje prve verzije UPU-a i predstavničke većine koja je tvrdila da se tako predloženim urbanističkim planom potiče prekomjerna izgradnja i apartmanizacija Opatije, stoga su usvojili amandmane na plan, koji je nakon toga morao na doradu.

U međuvremenu se pojavilo i pitanje lokacije opatijske policijske postaje koju treba izmjestiti iz sadašnje zgrade na Slatini, a nova lokacija trebala bi biti definirana UPU-om, koji bi na usvajanje vijećnicima mogao stići negdje u prvim mjesecima iduće godine.

error: Content is protected !!