Pravomoćna presuda Visokog trgovačkog suda RH – Autotrolej mora uspostaviti stari vozni red na linijama 32, 34 i 37

Presudom se Autotroleju nalaže da u roku od osam dana uspostavi vozni red na liniji 32 ( Rijeka-Opatija-Lovran-Mošćenička Draga) važeći od 1. rujna 2014., na liniji 34 (Opatija-Volosko- Matulji-Rukavac-Veprinac-Učka) te na liniji 37 ( Opatija-Pobri-Matulji- Kastav) važeći od 1. prosinca 2014., odnosno onaj vozni red koji je važio od tih datuma do 12. svibnja 2015.

Opatija – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio je pravomoćnu presudu u sporu između tužitelja Grada Opatije i tuženika KD Autotrolej. Riječ je o drugostupanjskoj presudi kojom je odbijena žalba Autotroleja i potvrđena prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Rijeci u korist Grada Opatije od 11. prosinca 2017.

Presudom se Autotroleju nalaže da u roku od 8 dana uspostavi vozni red na liniji 32 ( Rijeka-Opatija-Lovran-Mošćenička Draga) važeći od 1. rujna 2014., na liniji 34 (Opatija-Volosko- Matulji-Rukavac-Veprinac-Učka) te na liniji 37 ( Opatija-Pobri-Matulji- Kastav) važeći od 1. prosinca 2014., odnosno onaj vozni red koji je važio od tih datuma do 12. svibnja 2015., sukladno Ugovoru o pružanju usluga prijevoza na županijskim linijama koje prometuju na području grada Opatije od 1. srpnja 2012.

KD Autotrolej je, podsjećamo, 13. svibnja 2015. promijenio vozni red, a da prije toga za to nije tražio suglasnost Grad Opatije, što je Ugovorom bilo propisano, već je o tome da će reducirati vozne redove Grad obavijestio dopisom.

error: Content is protected !!