Predavanje ‘170 godina novca u Primorsko-goranskoj županiji I. dio’ ovog četvrtka u Lovranu

U predavanju će biti prikazane numizmatičke posljedice u kratkom razdoblju od 1848. do 1950. godine. To je razdoblje interesantno, jer je u njemu došlo do emisije sitnog papirnog novca – bonova u Rijeci (Fiume) i Bakru, koji su trebali biti zamjena za nedostajući sitni novac, potreban tadašnjem građanstvu za podmirivanje svakodnevnih potreba.

Opatija – Ogranak Matice hrvatske u Opatiji u suradnji s Općinom Lovran, organizira za članove i građanstvo predavanje s projekcijama na temu ‘170 godina novca u Primorsko-goranskoj županiji I. dio’ koje će održati dr. sc. Julijan Dobrinić, prof. emeritus. Predavanje će biti održano u četvrtak 19. rujna s početkom u 19 sati u prostoru Galerije Laurus u Lovranu.

–           Pojava lokalnog novca na području današnje Primorsko-goranske županije datira iz sredine XIX. stoljeća. To razdoblje obilježeno je revolucionarnim tendencijama i previranjima u tadašnjoj carevini Austriji. Tron napušta nesposobni car Ferdinand I., a nastupa mladi Franjo Josip I. U nekoliko godina burnih događanja političke i ekonomske prilike rezultirale su brojnim promjenama u novčarskim tokovima, pa i nedostatkom sitnog novca u svim dijelovima carevine. U predavanju će biti prikazane numizmatičke posljedice u kratkom razdoblju od 1848. do 1950. godine. To je razdoblje interesantno, jer je u njemu došlo do emisije sitnog papirnog novca – bonova u Rijeci (Fiume) i Bakru, koji su trebali biti zamjena za nedostajući sitni novac, potreban tadašnjem građanstvu za podmirivanje svakodnevnih potreba. U Rijeci je bilo tri emisije bonova u razdoblju od 1848.-1950. godine, a u Bakru dvije emisije u 1849. godini. Uporaba tog platežnog sredstva trajala je do uređivanja stanja u austrijskom novčarstvu, dolaskom na vlast cara Franje Josipa I. i do početka emitiranja novog novca, najavio je Želimir Cvitanić ispred ogranka Matice hrvatske u Opatiji.

 

error: Content is protected !!