Predavanje Julijana Dobrinića ‘Venecija i njezin otisak na hrvatskom novcu’ ovog petka u Laurusu

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Lovran – Ogranak Matice hrvatske u Opatiji i Općina Lovran, organiziraju su javno predavanje za građanstvo, pod naslovom ‘Venecija i njezin otisak na hrvatskom novcu’. Predavanje koje će održati Julijan Dobrinić zakazano je za petak 12. ožujka s početkom u 19 sati u Galeriji Laurus u Lovranu.

– Na predavanju će biti prikazan odnos Venecije i njezinih posjeda na istočnoj obali Jadrana u srednjem vijeku. U to vrijeme Venecija (Mlečani) su rabili kovani novac, na kojemu je bio prikaz sv. Marka ili krilatog lava. Gradovi na istočnoj jadranskoj obali, dakle na hrvatskom tlu, koji su u to vrijeme bili pod utjecajem ili vlašću okolnih sila, pa tako i Mlečana, na svojim novcima nosili su oznake te vrhovne vlasti. Za slučaj mletačkog novca, na njihovim novcima su bile značajke samih gradova, ali i značajke mletačke vlasti. Tako je na većini bio gradski patron pojedinog grada na jednoj strani, a sv. Marko ili krilati lav na drugoj strani. U prikazu će biti obrađeni hrvatski gradovi Zadar, Trogir, Split, Hvar, Kotor, Bar, Ulcinj, te Svač, Drivast i Skadar u današnjoj sjevernoj Albaniji. Ovi posljednji su uvršteni u razmatranje, jer su dijelili slično sudbinu s hrvatskom gradovima. Predavanje će biti popraćeno slikovnim materijalom te ilustracijama primjeraka iz numizmatičke zbirke autora. Nazočni će, uz to, moći vidjeti originalne primjerke većine opisanog novca te će im biti dostupne i odgovarajuće autorske knjige autora predavanja, stoji u najavi.

error: Content is protected !!