Predbilježbe za upis u vrtić @ Opatija

djecji_vrtic_logo

U objektu Lovran predbilježbe za upis vršit će se u srijedu 24. travnja te u četvrtak 2. svibnja, u vremenu od 8 do 17 sati samo za taj objekt.

Opatija – U Dječjem vrtiću Opatija od 21. travnja do 6. svibnja traju predbilježbe za upis u programe odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za pedagošku godinu 2013./2014. Prijave i potrebna dokumentacija za upis djece zaprimaju se u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji, Stubište Miroslava Krleže 1, i to za sve objekte u sastavu ustanove Dječji vrtić Opatija, svakog radnog dana od 8 do 16 sati, osim srijede kada se predbilježbe vrše do 17 sati.

U objektu Lovran predbilježbe za upis vršit će se u srijedu 24. travnja te u četvrtak 2. svibnja, u vremenu od 8 do 17 sati samo za taj objekt.

– Da bi roditeljima/skrbnicima olakšali proces prikupljanja potrebne dokumentacije za predbilježbe 2013./2014. godine, uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i djecu pribavit će Dječji vrtić od strane MUP-HR, PU-Opatija. Ostala potrebna dokumentacija navedena je u natječaju i dostavljaju je osobno roditelji/skrbnici uz prijavu. Svi roditelji/skrbnici djece koja trenutno pohađaju programe Dječjeg vrtića Opatija u koje su upisana prethodnih godina, dužni su ispuniti novu prijavu u upisnom roku (bez dostavljanja dokumentacije) dok ustanova zadržava pravo provjere svih navedenih podataka, poručili su iz Dječjeg vrtića.

Prijava se može podignuti u upravi Dječjeg vrtića Opatija ili na internetskim stranicama vrtića, gdje se može naći i više informacija o upisima.

Ivan Mellor / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net