Predstavljanje projekta aneksa zgrade FMTU @ Ika

...ilustracija...

…ilustracija…

– Riječ je o troetažnom objektu površine 1.100 četvornih metara, namijenjenog izvođenju nastave i preseljenju knjižnice i čitaonice.

Ika – U Velikoj vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu predstavljeno je strateško pozicioniranje fakulteta te projekt izgradnje aneksa zgrade. Riječ je o troetažnom objektu površine 1.100 četvornih metara, namijenjenog izvođenju nastave i preseljenju knjižnice čitaonice.

U svojim uvodnim riječima predsjednik Županijske skupštine rekao je da je osnovna dužnost političkih funkcija pogled u budućnost, da ne vide ono što se radi već ono što će se raditi. “Ponosimo se time da ovaj fakultet ima svoju viziju budućnosti zahvaljujući sveučilištu koje ima još veću viziju budućnosti s obzirom na realizaciju kampusa”, rekao je Fabijanić.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin održao je tematsko izlaganje na temu “Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. s posebnim naglaskom na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija”, na kojem je istaknuo razvoj kampusa na Trsatu kao dugoročnu orijentaciju Sveučilišta.

“Nastojimo sve sastavnice Sveučilišta prebaciti na Trsat. Naravno, druga lokacija gdje želimo razvijati Sveučilište je upravo Ika, ali s posebnim fokusom na specijalističke i doktorske studije”, rekao je Lučin.

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana održala je tematsko izlaganje, na temu “Strateško pozicioniranje Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Predstavljanje projekta izgradnje aneksa zgrade”.

I. M. / PdodUčkun.net

error: Content is protected !!