Predstavljen novi projekt NZZJZ PGŽ za prevenciju i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti

Svrha projekta je jačanjem kapaciteta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ kao i drugih županijskih zavoda te domova zdravlja s područja RH, unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika za učinkovitije upravljanje i provedbu aktivnosti prevencije i rane detekcije kroničnih nezaraznih bolesti s naglaskom na šećernu bolest, kardiovaskularne i maligne bolesti.

Rijeka – U sjedištu PGŽ predstavljen je novi projekt NZZJZ PGŽ za prevenciju i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti. Riječ je o projektu “Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH” vrijednom 946.463,07 kn koji će se provoditi 18 mjeseci. Financira se sredstvima EU iz Europskog Socijalnog Fonda, a partneri na projektu su Dom zdravlja PGŽ i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Pročelnica Malatestinić istaknula je važnost brige učinkovitije prevencije kroničnih masovnih nezaraznih bolesti koje predstavljaju najveći teret bolesti u populaciji. “Cijelo je vrijeme aktualna situacija sa zaraznim bolestima, ali isto tako ne smijemo zanemariti veličinu problema kroničnih nezaraznih i to posebno dva vodeća uzroka smrtnosti u stanovništvu. To su kardiovaskularne bolesti koje su vodeći uzrok smrtnosti i u našoj županiji s udjelom u ukupnom pomoru od 40,6% te maligne bolesti s udjelom od 31%, što bi značilo da u Primorsko-goranskoj županiji koja inače ima veći prosjek trajanja života nego što je u Hrvatskoj (PGŽ 80, Republika Hrvatska 77), 457 ljudi je prijevremeno umrlo od kardiovaskularnih bolesti, a 757 od malignih bolesti. Upravo se to ovim prijedlogom programa, usmenom prevencijom na rizične čimbenike, možemo bolje kontrolirati i doprinijeti smanjenju broja izgubljenih života i smanjenju broja izgubljenih godina života“, rekla je Malatestinić istaknuvši kako su svi strateški dokumenti na europskoj, nacionalnoj i županijskoj razini sukladni u smislu potrebe ulaganja u preventivne akcije usmjerene na čimbenike rizika koje su zajedničke za dvije navedene skupine bolesti koje čine ¾ uzroka smrti u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj. “Upravo su kapaciteti svih danas prisutnih ustanova ključni nositelji preventivnih aktivnosti kako bi bili uspješniji u borbi protiv ovih vodećih uzorka smrti”, zaključila je Malatestinić.

Ravnatelj NZZJZ PGŽ Vladimir Mićović istaknuo je kako je ključno povećati kronološku dob što je uspjelo dosta razvijenih zemalja te povećati dob zdravog života tj. dob u kojoj ne bolujemo od nekih kronoloških bolesti i nemamo poteškoća od ključnih odrednica zdravlja. “To je ključan uloga NZZJZ i Doma zdravlja koji na individualnoj razni brine o skrbi u obiteljskoj zdravstvenoj zaštiti naših stanovnika. Zdravstvenu zaštitu moramo ujednačiti i mora biti dostupna svim stanovnicima pod jednakim uvjetima, i tu je važan populacijski ujednačeni pristup. Upravo smo u tom smislu i prijavili ovaj projekt da unaprijedimo znanja i vještine za rano otkrivanje stanja i rizika u populaciji koji dovode do kroničnih nezaraznih bolesti”, rekao je Mićović.

Svrha projekta je jačanjem kapaciteta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ kao i drugih županijskih zavoda te domova zdravlja s područja RH, unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika za učinkovitije upravljanje i provedbu aktivnosti prevencije i rane detekcije kroničnih nezaraznih bolesti s naglaskom na šećernu bolest, kardiovaskularne i maligne bolesti.

Krajnji cilj projekta je ulaganjem u prevenciju i ranu detekciju pridonijeti djelotvornosti zdravstvenog sektora, smanjenju stopa obolijevanja te uštedama u zdravstvenom sustavu.

Ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Vladimir Mozetič je rekao kako će Dom zdravlja organizirati edukacije o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti za 45 djelatnika NZJZPGŽ. Djelatnici Doma zdravlja također će sudjelovati u pripremi i izvedbi ostalih stručnih skupova koji se odnose na prevenciju dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, skrbi o KNMB kod osoba s teškoćama u razvoju i invaliditetom. “Naš Centar za prevenciju masovnih kroničnih nezaraznih bolesti u okviru Doma zdravlja na godišnjoj razini napravi preko 100 000 pregleda i preventivnih i dijagnostičkih. A ovaj projekt se nastavlja na dva projekta kojih je nositelj Dom zdravlja PGŽ – Prevencijom protiv dijabetesa i Vježbanjem do zdravlja čime ćemo pružiti puno informacija kako o prevenciji, tako i o dijagnostici i terapiji“.

Voditelj Službe za javno zdravstvo Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo Ranko Stevanović je rekao kako su prevencija i rana dijagnostika put kako možemo ići naprijed te kako se prevencija radi od ranog djetinjstva.

Voditelj projekta iz NZJZPGŽ Darko Roviš prezentirao je mjere koje će provesti projektom: edukacija o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti 45 djelatnika NZJZPGŽ, edukacija javnozdravstvenih djelatnika na prepoznavanju ranih promjena na madežima, kratki tečaj brzog čitanja EKG-a za sve školske liječnike, tečaj provođenja UZ srca za dva liječnika te organizacija tematskih konferencija.

error: Content is protected !!