Predstavljen projekt „KAŠTELIR“, projekt turističkog vrednovanja prapovijesne baštine pograničnog područja @ Mošćenička Draga

Zamjenica načelnika Općine Mošćenička Draga Luciana Sterle  je predstavila značajnije projektne aktivnosti koje će se u sklopu projekta odvijati na području Općine – uređenje info – interpretacijskog botaničkog parka u centru Mošćeničke Drage, organizaciju prapovijesnog, etnobotaničkog festivala, uređenje poučne, etnobotaničke staze od Brseča do gradine Ozida te prikupljanje podataka o arheološkim nalazištima na području Općine LIDAR metodom snimanja površine.

Mošćenička Draga – U organizaciji Općine Mošćenička Draga održano je javno predstavljanje projekta KAŠTELIR – Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera financiranog iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Konferenciju je u ime vodećeg partnera slovenske Općine Komen otvorila voditeljica projekta Astrid Prašnikar te istaknula važnost koju prekogranični projekt ima za očuvanje bogate mreže prapovijesnih naselja, danas gotovo potpuno zaboravljenog zajedničkog kulturnog nasljeđa ovog područja, podijeljenog državnim granicama.

Projekt KAŠTELIR se financira sredstvima EFRR-a iz prekograničnog programa INTERREG SI – HR te za cilj ima aktivno očuvanje nasljeđa gradina od Krasa do Kvarnera razvojem održivog prekograničnog turizma. Projekt doprinosi vrednovanju i zaštiti gradina i njihovoj promociji korištenjem neinvazivnih pristupa (ICT-based) i predstavljanje tadašnjeg tradicionalnog načina života uporabom divljeg samoniklog bilja (etnobotanika) i uzgojem starih sorti biljaka.

Ukupan iznos projekta je 1.416.321,03 €, od čega je 85% iznosa financirano europskim sredstvima. Udio Općine Mošćenička Draga u ukupnom projektnom proračunu iznosi 146.626,15 €. Zamjenica načelnika Općine Mošćenička Draga Luciana Sterle  je predstavila značajnije projektne aktivnosti koje će se u sklopu projekta odvijati na području Općine – uređenje info – interpretacijskog botaničkog parka u centru Mošćeničke Drage, organizaciju prapovijesnog, etnobotaničkog festivala, uređenje poučne, etnobotaničke staze od Brseča do gradine Ozida te prikupljanje podataka o arheološkim nalazištima na području Općine LIDAR metodom snimanja površine.

Predviđeno trajanje projekta je do 31. 3. 2021. g. (30 mjeseci), a Općina Mošćenička Draga pristupa projektu 7 mjeseci nakon službenog početka projekta povodom istupanja Grada Mali Lošinj iz projekta.

error: Content is protected !!