Predstavljena lista Akcije mladih za Europski parlament

Arhiva Liburnija.net: Tomislav Lesinger i Robert Kurelić

Arhiva Liburnija.net: Tomislav Lesinger i Robert Kurelić

Na listi će se tako naći Mario Lozančić, Robert Kurelić, Mandica Vranjić, Mario Marolin, Mia Masnjak, Tomislav Mamić, Ivana Griparić, Tomislav Lesinger, Branka Janjić, Ivana Malarić, Ilija Pašalić te Lada Crnobori.

Opatija – Akcija mladih predstavila je svoje kandidate za izbore za Europski parlament, koji će se održati za dva tjedna, 14. travnja po speficičnim pravilima kakve u Hrvatskoj još nismo imali prilike iskušati.

Na listi Akcije mladih, kojom će pokušati ući među članove najvećeg europskog parlamentarnog tijela naći će se dvanaest kandidata, a kako sami ističu – svi su kandidati stekli akademski stupanj obrazovanja, pri čemu dva kandidata imaju višu stručnu spremu i obrazuju se za visoku, četiri kandidata ima magisterij, dva doktorat, a dva ih se trenutačno nalazi na doktorskom studiju.

Od demografskih kategorija, ističu da vlada ravnopravnost spolova budući da će polovicu liste popuniti žene, a prosjek godina im je ispod trideset. Naglašavaju i da se svi kandidati služe engleskim govorom u jeziku i pismu, ali i da aktivno govore barem dva jezika, pri čemu dva kandidata aktivno koriste čak pet jezika. Gotovo svi kandidati imaju međunarodno iskustvo, te iskustvo rada na projektima, dodatnim školovanjima te iskustvo s volontiranjem u udrugama.

Na listi će se tako naći Mario Lozančić, Robert Kurelić, Mandica Vranjić, Mario Marolin, Mia Masnjak, Tomislav Mamić, Ivana Griparić, Tomislav Lesinger, Branka Janjić, Ivana Malarić, Ilija Pašalić te Lada Crnobori.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!