FOTO: Predstavljena Programsko-prostorna studija kupališta ”Slatina“

Centralna zona kupališta ”Slatina“ pored kupanja ima i višefunkcionalnu namjenu gradske i turističke namjene. Uređenje ove zone naročito je sadržajno i oblikovno predviđa da se uredi u duhu novog brenda ”Opatija – Grad muzike“, a uz fontanu postave skulpture koje asociraju na svijet muzike.

Opatija – Danas je u Gradskoj vijećnici predstavljena Programsko-prostorna studija kupališta ”Slatina“, a o predloženom izgledu i sadržajima govorili su gradonačelnik Ivo Dujmić i arhitekt Vladimir Delfar. Detalje Programsko-prostorne studije predstavio je arhitekt Vladimir Delfar iz Urbicon d.o.o. iz Rovinja.

– Uređenjem višenamjenske centralne zone područja Slatina, Grad Opatija dobiva novu urbanu kvalitetu, kako proširenjem Lungomara, tako novim gradskim sadržajima te doprinosi kvalitetnijoj ponudi kupališnih površina i sadržaja. Ovim rješenjem prema morskoj površini prostorno smo proširili i oblikovno riješili otvorene površine ”Slatine“, i to naročito u zoni ”Pančere“ i zoni gradske lučice – ”Portiću“. U zoni ”Pančere“ predvidjeli smo ”mul“ dužine cca. 150 m, koji štiti zonu kupanja od oborinskog ispusta voda i od velikih valova iz južnog smjera. Također smo u ovoj zoni predvidjeli i umjetni otok sa nasipavanjem koji osim kupanja sprečava velike valove juga i bure, a nasipavanjem se dobiva plićak za kupanje između kopnenog dijela i otoka . U ovoj zoni bi bili i dječji bazeni za igru oblikovani u prirodnoj formi i uređeni bio-materijalima. Pored bazena ostavljena je i pješčana površina za igru djece i sportske aktivnosti. U zoni ”Portića“, odnosno hotela ”Milenij“, umjesto šiljaste betonske zaštite polubazena izvršili smo znatno proširenje platoa za kupanje i sunčanje obogaćeno zelenilom. a u vodenim površinama nasipavanjem sa sitnim šljunkom od plićaka do dubine od 1,20 m. Pročišćavanje ovih polubazena vršilo bi se cirkulacijom morske vode kroz hidraulički dimenzionirane cijevi. Kupališne površine ovih dviju zona biti će prekrivene biocementnom masom i umjetnim ”drvenim“ podnicama.

Centralna zona kupališta ”Slatina“ pored kupanja ima i višefunkcionalnu namjenu gradske i turističke namjene. Uređenje ove zone naročito je sadržajno i oblikovno predviđa da se uredi u duhu novog brenda ”Opatija – Grad muzike“, a uz fontanu postave skulpture koje asociraju na svijet muzike. Građevine ”Pančere“ bi se preoblikovale u arhitekturu opatijskog povijesnog izričaja, ali kroz modernu arhitektonsku interpretaciju, objasnio je arhitekt Delfar.

Posebno interesantni bili su planovi za uređenje morskog dijela Slatine, gdje je predviđen scenski plato za muzičare i amfiteatar za gledatelje, te vodena morska muzička fontana, koja bi se nalazila u moru, udaljena oko 35 m od kopna, u dužini cca. 100 m. Takva muzička fontana radila bi po ritmu muzike hitova zabavne i klasične muzike izvodeći predivne vodene efekte, a ovakva muzička fontana učinila bi Opatiju prepoznatljivom u svjetskoj turističkoj ponudi, istaknuto je na prezentaciji.

Svi zainteresirani građani Opatije prezentaciju će moći pogledati danas u ”Zori“ u 19.00 sati. Gradonačelnik je istaknuo kako je to veliki projekt za čiju provedbu treba vremena, ali ako sve bude ”idealno“ i ”sve se kockice poslože“, prvi dio trebao bi biti gotov već iduće sezone. Budući da već ima zainteresiranih investitora, Grad će tražiti hitni sastanak radi koncesije, donijeti planove i pripremiti ”papire“ za projekt.

– Kupalište ”Slatina“ sa svojom pozicijom u centru grada ne treba biti isključivo kupalište, već bi trebalo postati prostor u funkciji Grada koji će kroz cijelu godinu nuditi višenamjenske sadržaje i događanja, prostor koji će svojim uređenim parterom, izgledom i bogatstvom vizualnih elemenata i oblikovanjem i sadržajima, biti privlačan, kako građanima Opatije tako i gostima kroz cijelu godinu. Današnje stanje kupališta predstavlja ruglo grada. Neuređena plaža, zapušteni prateći sadržaji i loši higijenski uvjeti srozali su plažu na najnižu točku, a ”Pančera“, sa svojim sadržajima i aktivnostima, predstavlja ”vašar“ neprimjeren Opatiji. Logičan slijed takvog stanja i novih i kvalitetnijih potreba Grada je odluka gradske uprave o pristupanju rekonstrukciji i revitalizaciji kupališta ”Slatina“. Izrada ove programsko-prostorne studije predstavlja prvi korak u nizu do samog uređenja i izgradnje nove ”Slatine“. Novo prostorno rješenje razmatrano je u kontekstu zadovoljavanja kupanja i ostalih sadržaja koji će na ovom centralnom prostoru grada Opatije biti u funkciji i kvalitetni u sljedećem periodu od dvadeset godina i više. Da bi pristupili rješavanju zadatka, prvo smo tražili misao i nit koja bi bila prepoznatljiva i samo opatijska . Našli smo je u muzici. Muzika je događaj koji je vremenska poveznica Opatije. Muzika je ljepota, bogatstvo i sreća čovjeka. Zato smo odlučili da muzika bude i prostorna nit uređenja nove ”Slatine“ i glavni sadržaj turističke Opatije, kazao je gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić na današnjem predstavljanju Programsko-prostorne studije kupališta ”Slatina“, koja je izrađena nakon provedenog internetskog savjetovanja s građanima.

[nggallery id=296]

Kristina Tubić / Liburnija.net

error: Content is protected !!