Predstavljeno novo vodstvo HNS-a @ Lovran

Rješavanje problema HNS namjerava postići putem: definiranja projekata na razini Općine koji su potrebni građanima – dobivanje sredstava iz EU fondova, iskorištavanjem mogućnosti što ih pruža javno-privatno partnerstvo, aktivnim sudjelovanjem svih stanovnika koji žele raditi za boljitak i razvoj Lovrana.

Lovran – Krajem 2012. godine održana je Skupština Hrvatske narodne stranke – podružnice Lovran na kojoj je izabrano novo vodstvo podružnice. Za predsjednika podružnice izabran je Siniša Vilke, za potpredsjednke Elvira Jović Ban i Nenad Radić, dok članove Predsjedništva čine Ivanka Mihelić, Neven Tičinović, Romina Piutti-Sterija, Tatjana Jović i Sanela Murica.

– Većinu članova novog vodstva podružnice čine mladi ljudi koji se prvi put u životu bave politikom unutar stranke, a svi od reda su puni energije, entuzijazma i kreativnosti koje namjeravaju uložiti za dobrobit i razvoj Općine Lovran – rekao je na predstavljanju novog vodstva HNS-ove podružnice Lovran njen predsjednik dr.sc. Siniša Vilke, 37-godišnji viši asistent na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

– HNS u Lovranu do sada nije participirao u vlasti, ali na predstojećim lokalnim izborima namjerava ući u Općinsko vijeće te krenuti u rješavanje problema koji su prisutni u Lovranu – poručili su potpredsjednici lovranske podružnice Elvira Jović Ban i Nenad Radić, te nastavili: “Rješavanje problema HNS namjerava postići putem: definiranja projekata na razini Općine koji su potrebni građanima – dobivanje sredstava iz EU fondova, iskorištavanjem mogućnosti što ih pruža javno-privatno partnerstvo, aktivnim sudjelovanjem svih stanovnika koji žele raditi za boljitak i razvoj Lovrana koje uključuje dvosmjernu komunikaciju s biračima putem anketa, radionica i drugih aktivnosti.”

HNS Lovrana se zalaže, prije svega, za razvoj turizma i u tom smislu je potrebno čim prije zatvorene hotele staviti u turističku funkciju, Lovran, kao važan dio Liburnije, razvijati kao zdravstveni i kongresni centar, poticati otvaranje i razvoj malih obiteljskih hotela, proširiti ponudu turističkih događanja, neprestano razvijati i obogaćivati zabavne sadržaje. Pored toga, nužno je proširenje i modernizacija luke, razvoj nautičkog turizma i izgradnja marine. Razvoj turizma nije moguć bez njegovanje tradicija lovranskog kraja, autohtoni običaji trebaju imati značajnu ulogu u turističkoj ponudi Liburnije.

Među ciljevima lovranskog HNS-a je i proširenje sportskih sadržaja – izgradnja sportske dvorane i igrališta, zatim obnova kina i njegovo stavljanje u funkciju, otvaranje igraonice za djecu i povećanje naknade za novorođene bebe, koja sada iznosi 1.000 kn po djetetu i daleko je najniža u odnosu na onu koju isplaćuju sve ostale jedinice lokalne samouprave Liburnije.

Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!