Predstavnici Društva “Naša djeca” na međunarodnoj konferenciji u Cipru

Društvo “Naša djeca” Opatija pozvano je sudjelovati u ovom projektu zbog zapaženih izlaganja djece forumaša i vijećnika na održanom Susretu djece i mladih za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 2010. godine u Belgiji. Nekoliko fotografija snimljenih na Cipru pogledajte u nastavku teksta.

Opatija / Nicosia – Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća Opatija i Dječjih foruma Društva “Naša djeca” Opatija sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji ”Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“ održanoj u Cipru (Nicosia) od 18. do 19. listopada.

Konferencija je dio međunarodnog projekta Eurochild organizacije i Koordinacijskog odbora za zaštitu i dobrobit djece na Cipru (PCCPWC) čiji je cilj rad s djecom i mladima na pitanjima socijalne isključenosti, a organizatori su ciparske socijalne službe Ministarstva rada i društvene sigurnosti uz potporu Europske komisije kroz europski program za zapošljavanje i društvenu solidarnost – PROGRESS.

U projekt su bili su uključeni predstavnici iz 5 EU država (Cipar, Irske, Nizozemske, Portugal) i DND Opatija kao jedini predstavnici iz Hrvatske. Društvo “Naša djeca” Opatija pozvano je sudjelovati u ovom projektu zbog zapaženih izlaganja djece forumaša i vijećnika na održanom Susretu djece i mladih za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 2010. godine u Belgiji.

Opatijski predstavnici Matija Matasović, Irena Petković, Ivan Tancabel i Antonia Škorić s mentorima Anom Kola i Sanjom Škorić na Cipru su boravili od 13. do 21. listopada, gdje su uz sudjleovanje na Konferenciji, uz ostale predstavnike europskih zemalja pripremali časopis ”Ulaganje u djecu – Speak up!“, koji obrađuje dječja prava u Europi i pravo djece na izražavanje vlastitog mišljenja kao građana Europe. Časopis je izrađen u sklopu projekta Mladi u akciji (Youth in Action) organiziranog od strane Eurochild organizacije i Koordinacijskog odbora za zaštitu i dobrobit djece na Cipru (PCCPWC).

Pod sloganom «Dijeljenje je briga» delegacija mladih organizirala je, za vrijeme Konferencije, izložbu vlastitih poruka i mišljenja o dječjem siromaštvu i nejednakosti. Poruke djece i mladih predstavljene su Europskim parlamentarcima tijekom zajedničke sjednice.

Neke od poruka su: Dom za sve! (Irska i Portugal), Obrazovanje za sve! (Irska i Portugal), Zaustavimo siromaštvo sada! Djeca brzo rastu! (Hrvatska i Irska), Mi želimo raditi! (Cipar i Nizozemska), 27 država, 1 zajednica. Zajedničke promjene su moguće! (Irska i Hrvatska), Zaustavimo ignoriranje siromašne djece. Oni imaju osjećaje! (Hrvatska i Irska)…

Društvo ”Naša djeca“ Opatija već više od petnaest godina promiče kroz svoje aktivnosti dječju participaciju, aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Među prvima smo u Hrvatskoj započeli s radom Dječjih foruma (1994.), a 2001. godine osnovali smo Dječje gradsko vijeće Opatije u suradnji i uz pomoć našeg grada. Dobivanje prestižnog i obvezujućeg naslova ”Grad Opatija prijatelj djece“ govori da odrasli u Gradu čuju, poštuju i uvažavaju dječje mišljenje i dječje stavove.

Kristina Tubić / Liburnija.net

error: Content is protected !!